Terug naar Nummer 3, oktober 2021
Nummer 3, oktober 2021
IMPACT

Zorgbelang Inclusief start Regenboog Dialoog

Veel lhbti’ers hebben regelmatig te maken met agressie, discriminatie en uitsluiting. Met soms grote persoonlijke en sociale problemen als gevolg. Zorgbelang Inclusief start daarom in Gelderland de Regenboog Dialoog. ‘We zoeken de oplossing door in de provincie open gesprekken met elkaar aan te gaan’, vertelt Jennifer van Leur, projectleider sociaal domein.

‘Nederland is ogenschijnlijk vooruitstrevend als het gaat om de rechten van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen’, zegt Van Leur. ‘Maar lees de krant of kijk het nieuws en zie dat zij lang niet altijd als normaal medemens worden geaccepteerd. Er is opvallend vaak sprake van geweldsincidenten, pesterijen, weggezet worden. Ook in mijn eigen omgeving ken ik de verhalen.’

Zorgwekkend

Dat er iets aan gedaan moet worden, blijkt uit zorgwekkende onderzoeksresultaten. Eén op de vijf lhbti’ers maakt jaarlijks een lhbti-gerelateerd geweldsincident mee. Uit onderzoek van Movisie komt naar voren dat lhbti-jongeren twee keer zo vaak worden gepest en zich vier tot vijf keer eenzamer voelen dan heterojongeren. Volwassen lhbti’ers ervaren twee keer zoveel psychische problemen en het zelfdodingscijfer ligt veel hoger dan bij heteroseksuele volwassenen. En lhbti’ers van 55 jaar of ouder zijn twee keer zo vaak arbeidsongeschikt dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

Reizende tentoonstelling en dialoog

De impact hiervan op mensen en samenleving mag niet worden onderschat. En dus ging Van Leur het gesprek aan met lhbti’ers in haar netwerk. Samen bedachten ze de Regenboog Dialoog. ‘Een rondreizende, interactieve tentoonstelling langs onder andere scholen, bibliotheken, buurthuizen en verzorgingstehuizen’, legt ze uit. ‘Daar gaan in dialoogtechniek getrainde vrijwilligers het gesprek aan met het publiek. Dat gebeurt aan de hand van een video waarin vijf lhbti’ers zich eerst persoonlijk voorstellen en vertellen welke rol lhbti zijn speelt in hun leven. Vervolgens worden vijf prachtige portretten die een kunstfotograaf van hen maakte bekeken. En daarna wordt in verschillende gespreksrondes besproken wat de deelnemers ervaren bij het bekijken van de filmpjes en foto’s. Uiteindelijk moet het gesprek de deelnemers antwoord geven op de vraag wat zij zelf kunnen doen om samen te kunnen wonen, werken of studeren met iemand die een andere geaardheid of genderidentiteit heeft.’

‘Een open gesprek, de juiste vragen stellen en luisteren naar elkaar kan leiden tot onderling begrip.’

Ruimte voor meningen en emoties

Om de polarisatie te verkleinen is ruimte voor alle meningen, situaties en emoties nodig. ‘Niet alleen voor lhbti’ers zelf, maar juist ook voor de mensen die moeite met hen hebben. Een open gesprek, de juiste vragen stellen en luisteren naar elkaar kan leiden tot onderling begrip. De scherpe kanten moeten er als eerste af. Dan kun je pas echt bij elkaar komen. Van de emotie achter de agressie en het onbegrip tegenover lhbti’ers weten we eigenlijk veel te weinig. Komt het voort uit religieuze of culturele achtergronden? Is het de onbekendheid en misschien zelfs angst? Daar zou veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar we kunnen nu al wel de dialoog met elkaar starten.’

Jong en oud

Met name op scholen en in zorgcentra hoopt Zorgbelang Inclusief het verschil te kunnen maken. ‘De jeugd heeft de toekomst. En vergis je niet, jonge lhbti’ers worden ook op school soms door leerkrachten - bewust of onbewust - weggezet. En wat dacht je van de sportclub? Maar ook in zorgcentra hebben lhbti-senioren last van onbegrip en pesterijen. Sommige mensen durven de foto van hun (overleden) partner niet in hun kamer te zetten. Of kruipen weer ‘in de kast’. Dat kunnen we niet accepteren.’

‘We verdienen allemaal dezelfde behandeling en hetzelfde respect.’

Samen doen

De Regenboog Dialoog wordt gelanceerd tijdens de Coming Out Week (11 t/m 17 oktober) en trekt langs enkele locaties in Gelderland. ‘Dat gebeurt mede dankzij de steun van VSBfonds’, zegt Van Leur. ‘We hopen het concept in de toekomst te kunnen uitrollen. Bijvoorbeeld ook via andere projecten van Zorgbelang Inclusief, in samenwerking met scholen in de regio en wie weet ook landelijk. Cofinanciering zou mooi zijn, zodat elke organisatie die meedoet ook mee-investeert. We moeten dit echt samen doen. Als het een succes wordt, hoop ik dat het ook elders in Nederland een vervolg krijgt. Dat het een olievlek wordt. De sociale inclusie van lhbti’ers is hoognodig. Want we verdienen allemaal dezelfde behandeling en hetzelfde respect.’