Nummer 4, december 2021
On the road

IDFA verbindt en vernieuwt

Ik blik graag terug op IDFA, het grootste documentairefestival ter wereld. Ook afgelopen november kon er weer volop gekeken worden naar een eindeloze hoeveelheid indrukwekkende documentaires. Beeldende verhalen die bezoekers inspireren zich te verdiepen in en te verbinden met andere mensen en de wereld om hen heen. IDFA draagt daarmee bij aan sociale en maatschappelijke verbinding. En dus is het een uniek en waardevol evenement dat VSBfonds al sinds de start in 1988 van harte ondersteunt.

Breder en gemêleerder publiek

Een zo langdurig commitment is voor VSBfonds uniek. En dat heeft een reden: IDFA blijft zich steeds weer vernieuwen. En luistert daarvoor voortdurend naar haar eigen publiek en naar de organisaties die hen ondersteunen. De wens die wij hadden: probeer een nog bredere en vooral ook jongere groep mensen te bereiken en aan jullie te binden. 
In deze tijd, waarin veel mensen in hun eigen bubbel leven en alleen door algoritmes gestuurde informatie binnen krijgen, is het ontzettend belangrijk om geconfronteerd te worden met andere denkbeelden. En andere manieren waarop mensen hun leven vormgeven. Vaak onder mindere omstandigheden dan in ons welvarende land. 

Maatschappelijke thema’s

Het programma van afgelopen november raakte meer dan ooit aan belangrijke thema’s die op dit moment mens en maatschappij volop bezighouden: polarisatie, vluchtelingenstromen, jeugdproblematiek, discriminatie en ook ons verleden met kolonisatie en slavernij. De documentaires tijdens IDFA 2021 brachten het allemaal letterlijk in beeld en maakten impact op een steeds breder én gemêleerder publiek.

Dialoog in het land

Bijzonder is ook dat IDFA nadrukkelijker dan ooit de dialoog aangaat met mensen. En hierbij veel verder kijkt en rijkt dan het huidige IDFA-publiek. IDFA trok met documentaires het land in en organiseerde de dialoog met scholieren en studenten. Hoe kijken zij aan tegen hun omgeving en de manier waarop we in Nederland samenleven? En welke waarden zijn daarbij belangrijk? Kortom, wat betekent burgerschap in de tijd waarin wij leven en hoe wil vooral de jongere generatie daar vorm aan geven? IDFA is wat mij betreft een mooi voorbeeld van een inspirerende en netwerkende organisatie die weet te boeien en te binden. Door uit te dagen tot nadenken en je mening te toetsen aan die van anderen. Daarmee hebben de op het festival getoonde documentaires een maximaal effect.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds