Projecten gericht op arbeid

Met regelmaat deelnemen aan de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. VSBfonds steunt graag initiatieven waardoor mensen naar eigen vermogen kunnen deelnemen aan het sociale en economische leven. Mensen worden zo zelfbewuster en krachtiger, krijgen een meer betrokken plek in de maatschappij en worden minder uitgesloten.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Wij steunen projecten die bijdragen aan het actiever maken van mensen en het toerusten van mensen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Denk aan mentoring- en coachingprojecten die als doel hebben schooluitval te voorkomen, diploma's en startkwalificaties te behalen of een gerichte beroepskeuze te maken. We ondersteunen ook initiatieven die mensen sociaal activeren langs de treden van de participatieladder, naar vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Tot slot geven we donaties aan initiatieven die mensen gericht naar betaald werk of een zinvolle dagbesteding leiden, zoals leerwerkbedrijven en sociale ondernemingen.

In alle gevallen gaat het om mensen die, om welke reden dan ook, een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bijvoorbeeld door een taalachterstand, een fysieke of psychische beperking of door hun leeftijd. Steunenswaardige projecten zijn projecten van of gericht op:

  • sociale firma's
  • vrijwilligerswerk
  • arbeidstoeleiding
  • mentoren, coaches, beroepsoriĆ«ntatie.
Sluiten