VSBfonds steunt TaalOnderonsjes
Locatie: Rotterdam
Datum: 2-1-2017
Bereik: 180 deelnemers
Classificatie: Beter leren denken en begrijpen
Donatie: € 25.000,-

Taalonderonsjes

De eerste stap naar betere taalbeheersing

Stichting Hoedje van Papier zet zich in om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken, op weg te helpen, met de beheersing van de Nederlandse taal. Ruimte voor ontmoetingen staat hierbij centraal.
Vrijwilligers verzorgen de cursus en werken in groepjes van maximaal twaalf deelnemers, allemaal uit dezelfde buurt. Er wordt gewerkt aan spreekvaardigheid en lezen en er worden praktische zaken besproken. Na de basismodule kunnen zij doorstromen naar de vervolgmodules ’Goed en gezond leven’ en ‘Praktische zaken’.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Door allerlei omstandigheden leven veel mensen in een isolement. Een slechte beheersing van de Nederlandse taal of analfabetisme is vaak een van de redenen. Taalonderonsjes biedt laaggeletterden de kans om op een leuke manier met taal bezig te zijn. Dit project gaat niet alleen om het oefenen van de Nederlandse taal, maar helpt mensen ook zelfverzekerder worden en het ondernemen van sociale activiteiten te stimuleren.

Terug naar de voorwaarden