VSBfonds steunt het project Democratie moet je leren
Locatie: Landelijk
Datum: 1-1-2016
Bereik: 9.500 leerlingen VMBO
Classificatie: Sociale vaardigheden
Donatie: € 40.000,-

Democratie moet je leren!

Vergroot democratische competenties jongeren

Het programma ‘Democratie moet je leren’ stelt VMBO jongeren in staat om ervaringen op te doen met lokale politiek, hun democratische competenties te vergroten en hun betrokkenheid bij de democratie te versterken.
In deze module van Stichting Vreedzaam gaat het om het aanleren van burgerschapsvaardigheden met de nadruk op sociale vaardigheden. Jongeren uit het VMBO leren open te staan voor verschillen tussen mensen, verschillen van mening, van achtergrond en geaardheid. Daarnaast helpt het programma scholieren bij het ontwikkelen van sociale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn bij het oplossen van problemen, samenwerken en communiceren.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
VSBfonds steunt de module ‘Democratie moet je leren’ omdat het jongeren voorbereidt op hun rol als toekomstig burger van de samenleving. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Dat is belangrijk om goed mee te kunnen doen in de maatschappij en iets voor anderen te betekenen.

Terug naar de voorwaarden