VSBfonds steunt het buurtrestaurant Apeldoorn
Locatie: Apeldoorn
Datum: 2-1-2017
Bereik: 700 leden coöperatie en buurtbewoners
Classificatie: Ontmoetingsplekken
Donatie: € 15.000,-

Elkaar ontmoeten bij het buurtrestaurant

Een beter leefklimaat in de wijk

Waar kunnen buurtbewoners elkaar beter ontmoeten, dan in een buurtrestaurant? Bewoners in Apeldoorn-Zuid hebben daarom zelf een buurtrestaurant opgezet om elkaar te kunnen ontmoeten en beter te leren kennen.

Het is een plek in de wijk waar mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Dit zorgt voor saamhorigheid en actieve wijkbewoners.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor meer betrokkenheid bij activiteiten in de buurt. Dit burgerinitiatief biedt buurtbewoners de gelegenheid elkaar op een laagdrempelige wijze beter te leren kennen. De contacten die uit het buurtrestaurant voortkomen, dragen bij aan een beter leefklimaat in de wijk.

Terug naar de voorwaarden