VSBfonds steunt de Weekend-Academie
Locatie: Amsterdam
Datum: 1-1-2016
Bereik: 75 kinderen en 150 ouders
Classificatie: Eigen mogelijkheden ontdekken
Donatie: € 47.500,-

Weekend Academie

Kinderen werken aan een positieve toekomst

Weekend Academie richt zich op kinderen die om verschillende redenen minder kansen krijgen om zich te richten op hun schoolloopbaan en hun persoonlijke ontwikkeling.
Kinderen krijgen op de academie hulp op diverse gebieden: huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstraining en educatieve ontspanning. Dit helpt de kinderen bewust te worden van hun mogelijkheden, te werken aan hun eigen ontwikkeling en een plek te vinden in de samenleving. VSBfonds heeft bijgedragen aan Weekend Academie De Baarsjes.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Weekend Academie reikt kinderen in kwetsbare posities burgerschapsvaardigheden aan. Dat doen zij door het bieden van inhoudelijke prikkels, rolmodellen, voorbeeldberoepen, hulp bij huiswerk en sport/cultuur. Het neemt drempels weg die hun schoolloopbaan en ontwikkeling in de weg kunnen staan. VSBfonds steunt projecten die bijdragen aan bewustwording over eigen talenten en mogelijkheden.

Terug naar de voorwaarden