VSBfonds steunt het project Krasse Fratsen
Locatie: Deventer
Datum: 1-1-2017
Bereik: 175 deelnemers, 225 publiek
Classificatie: Eenzaamheid bestrijden
Donatie: € 26.668,-

Krasse Fratsen

Ouderen realiseren hun droom

In Krasse Fratsen realiseren kwetsbare ouderen zelf hun dromen, door met kunstenaars en vrijwilligers kunstzinnig aan de slag te gaan. De ouderen worden weer uitgedaagd en nieuwe vriendschappen ontstaan.

Samen met kunstenaars en andere wijkbewoners, verrassen de deelnemers zichzelf én hun omgeving. Met dit project wil Fit-Art bereiken dat ouderen zelf hun plek (weer) vinden in de samenleving. Dat kan als ze zelf ervaren dat je met elkaar tot hele mooie dingen in staat bent. En nog mooier; er ontstaan bijzondere nieuwe vriendschappen waardoor zij weer grip krijgen op hun levenskracht.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Het duurzaam doorbreken van isolement bij (potentieel) kwetsbare ouderen en het vergroten van hun sociale netwerk; dat zijn redenen voor het VSBfonds om een project te ondersteunen. Met Krasse Fratsen ontstaan er duurzame relaties tussen jong en oud en tussen mensen uit verschillende leefwerelden.

Terug naar de voorwaarden