VSBfonds steunt het project VoorUit
Locatie: Amsterdam
Datum: 1-9-2016
Bereik: 150 studenten, 25.000 bewoners
Classificatie: Anderen leren kennen
Donatie: € 52.000,-

VoorUit

Studenten krijgen woonruimte in ruil voor vrijwilligerswerk

De woningnood is hoog in Amsterdam en vooral voor studenten kan het lastig zijn om een eigen plek te vinden. Om studenten te helpen bij het vinden van een woning, maar hen tegelijkertijd een breder beeld te geven van de maatschappij is het VoorUit project gestart. Studenten krijgen woonruimte en als tegenprestatie zetten zij zich in als vrijwilliger in de wijk. In hun eigen wijk verrichten de studenten activiteiten die uiteenlopen van huiswerkbegeleiding, culturele- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren tot taalactiviteiten voor volwassenen. Het verbetert de contacten tussen wijkbewoners en studenten.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
VSBfonds steunt dit project omdat deze studenten zich inzetten voor bewoners in aandachtswijken. Zij zetten zich meerdere malen als maatje in voor anderen. Daardoor leren verschillende bevolkingsgroepen elkaars leefwerelden (beter) kennen. Deze duurzame activiteiten en ontmoetingen zorgen voor een betere leefbaarheid van de wijk.

Terug naar de voorwaarden