VSBfonds steunt het project Gouden Mannen
Locatie: Amsterdam
Datum: 1-1-2016
Bereik: 100 mannen jaarlijks
Classificatie: Sociale vaardigheden
Donatie: € 20.000,-

Gouden mannen

Verbeteren participatie van migrantenmannen

Het blijvend verbeteren van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van migrantenmannen. Dat is het doel van het programma ‘Gouden mannen’.
Veel migrantenmannen hebben geen of weinig betekenisvolle contacten buiten hun eigen familie. Ze hebben geen werk, participeren niet of nauwelijks in de maatschappij en voelen zich eenzaam. Door hen anderhalf jaar te begeleiden en te trainen, leren ze maatschappelijk actief te worden. Deelnemers volgen vaste modules, zoals lessen ‘Taal en Computer’, ‘Meer Mans’, en ‘Sociaal Vaardig’. Vervolgens doen ze mee aan maatschappelijke activiteiten als opstap naar activiteiten buiten het programma.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Met dit project helpen we migrantenmannen uit hun sociaal isolement te komen. Het is mooi als deze mannen maatschappelijk actief worden doordat ze zich zeker voelen. Op deze manier draagt VSBfonds bij aan de ontwikkeling en zelfontplooiing van deze doelgroep zodat ze mee kunnen doen aan de samenleving.

Terug naar de voorwaarden