VSBfonds steunt de mediacampagne van UP
Locatie: Utrecht
Datum: 2-1-2017
Bereik: 150 kinderen, 500 buurtbewoners
Classificatie: Sociale vaardigheden
Donatie: € 75.000,-

Lokale mediacampagne UP

Voor een betere buurt

UP is een positieve mediacampagne voor en door de wijk. Het doel is, om een positieve bijdrage te leveren aan de sociale vaardigheden en de verbinding van wijkbewoners.
Kinderen en jongeren maken samen met bewoners van kwetsbare wijken zelf media. Met behulp van blogs, vlogs, radio, film en fotografie leren zij hoe ze media kunnen inzetten om hun buurt positief in beeld te brengen. Jong en oud wordt gestimuleerd echt contact met elkaar te leggen. Ook leren ze samen te werken, naar elkaar te luisteren, een mening te vormen en durven te presenteren.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
VSBfonds steunt dit project omdat het jongeren helpt bij het vergroten van hun sociale vaardigheden (in wijken met een laag sociale-economische status). Daardoor kunnen zij beter meedoen in de samenleving en ontwikkelen zij zich tot actieve burgers. VSBfonds richt zich in zijn donatiebeleid op het stimuleren van actief burgerschap.

Terug naar de voorwaarden