VSBfonds steunt het project Binnenstebuiten
Locatie: Utrecht
Datum: 2-11-2015
Bereik: 30 schoolklassen (vmbo tot vwo)
Classificatie: Bewustworden vooroordelen
Donatie: € 22.500,-

Binnenstebuiten

Vooroordelen en gedrag onder de loep

In Binnenstebuiten spoort Critical Mass mensen aan, na te denken over hoe we met elkaar samenleven en hoe we omgaan met conflicten. Eigen (racistische) associaties, gedachten en gedrag worden onder de loep genomen.

Het project bestaat uit verschillende werkvormen, waaronder een online portal: www.onderhuids.nl, een teaser-game en een educatieprogramma. In deze werkvormen staat een kritische blik op jezelf en luisteren naar de ander centraal. VSBfonds draagt bij aan het educatieprogramma.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Binnenstebuiten confronteert je met je eigen vooroordelen en discriminerend gedrag. Dit kan een ontmoeting met de ander in de weg zitten. In het educatieprogramma wordt actief gewerkt met materiaal en wordt het gesprek gevoerd over discriminatie en racisme. VSBfonds steunt projecten gericht op het vergroten van het bewustzijn van eigen beelden over anderen. Daarmee kunnen we vooroordelen en discriminatie in de maatschappij helpen voorkomen. Dat draagt bij aan een samenleving waarin iedereen telt.

Terug naar de voorwaarden