De Participatieladder

De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je meet in hoeverre iemand participeert in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door dit minimaal twee keer per jaar te meten, bijvoorbeeld voor en na inzet van het Participatiebudget, worden de resultaten zichtbaar.