Mens & maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Anderen leren kennen

VSBfonds geeft financiële steun aan projecten in buurten of wijken die mensen uit verschillende leefwerelden helpen elkaar te ontmoeten. Denk aan mensen met diverse culturele achtergronden of leeftijden. Het gaat om activiteiten die leiden tot langdurige contacten en bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid van de buurt.

 

Welk soort projecten ondersteunen wij:
  • Activiteiten zoals bijvoorbeeld community art, sporten of een theatervoorstelling.
  • Het mogelijk maken van een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar kennen via een online platform.
Deze projecten ondersteunen wij niet:
  • Projecten waarbij mensen elkaar maar één keer ontmoeten.
  • Technische realisatie van een online platform.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Behoefte

Is er vanuit de doelgroep behoefte aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?

Kwaliteit project

In welke mate sluit uw project aan bij het beleid van VSBfonds? Wij kijken naar onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate waarin activiteiten concreet zijn en het meten van resultaten.

Kennis & kunde

Heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is sprake van financiële duurzaamheid voor het project?