Mens & Maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Beter leren denken en begrijpen

VSBfonds wil gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. Kinderen en jongeren in achterstandssituaties krijgen soms niet de kans hun vaardigheden goed te ontwikkelen of ontdekken. Daarom steunt VSBfonds projecten die proberen kansenongelijkheid kleiner te maken. Ook projecten die volwassenen helpen beter te leren denken en begrijpen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen of nieuwkomers met een taalachterstand. We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden gekoppeld wordt aan andere elementen. Denk bijvoorbeeld aan: het vergroten van zelfvertrouwen, wegwijs worden in de Nederlandse samenleving en ontmoeting met mensen uit een andere leefwereld.

Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kunt u als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?
  • Kwaliteit: in welke mate sluit uw project aan bij het beleid van VSBfonds? Denkt u hierbij aan de onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?

Deze projecten steunen wij niet:

  • Lespakket of methodiek voor scholen;
  • Projecten die uitsluitend uit huiswerkbegeleiding bestaan;
  • Projecten die uitsluitend uit taalles voor volwassenen bestaan.

Voor wat:

  • Leesbevordering;
  • Taalontwikkeling;
  • Projecten gericht op mediawijsheid, zoals bijvoorbeeld omgaan met social media en beeldvorming;
  • Ondersteuning vrijwilligers, zoals: een training voor een nieuwe activiteit of om om te leren gaan met een nieuwe doelgroep.