Mens & maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Eenzaamheid bestrijden door vergroting sociaal netwerk

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin niemand aan de kant hoeft te staan en iedereen mee kan doen. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. VSBfonds geeft financiële steun aan projecten die mensen helpen hun sociaal netwerk te vergroten in hun buurt, wijk of gemeenschap. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn.

Dit soort projecten ondersteunen wij:
  • Burennetwerk;
  • Maatjesprojecten.
Deze projecten steunen wij niet:
  • Projecten voor ouderen in zorginstellingen.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Behoefte

Kunt u als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?

Kwaliteit project

In welke mate sluit uw project aan bij het beleid van VSBfonds? Denkt u aan: onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.

Kennis & kunde aanvrager

Heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?