Mens & maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Ontmoetingsplekken: dorps- of buurthuis

VSBfonds gelooft in sterke wijken en buurten waar veel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Dorps- en buurthuizen zijn ontmoetingsplekken, waar het verenigingsleven plaatsvindt en waar activiteiten worden georganiseerd. Wij geven financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken omdat we het belangrijk vinden dat mensen uit de wijk of buurt elkaar hier kunnen ontmoeten.

Dit soort projecten ondersteunen wij:
  • Inrichting van het pand.
  • Nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding of renovatie van het pand.
Deze projecten ondersteunen wij niet:
  • Activiteiten die worden georganiseerd in een dorps- of buurthuis.
  • Inrichting van een pand, waarbij de aanvrager niet de eigenaar is van desbetreffend pand en deze ook niet beschikt over een langdurige huurovereenkomst.
  • Uitbreiding of renovatie van een pand waarvan de aanvrager geen eigenaar is.
  • Aanvrager beschikt niet over een dekkende exploitatiebegroting voor minimaal drie jaar.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Toegankelijkheid

Is het pand toegankelijk* voor mensen met een fysieke beperking? Is of blijft het dorps-of buurthuis uitnodigend voor alle buurtbewoners?

Kwaliteit project

Meerdere financiers* (waaronder de gemeente) beschouwen wij als een pluspunt. Ook kijken wij of het project is opgezet vanuit een burgerinitiatief. Zijn de eindgebruikers betrokken bij het project?

Kennis & kunde

Heeft u als aanvrager ervaring* met soortgelijke projecten? Besteedt u aandacht aan diversiteit, ondernemerschap en financiële duurzaamheid?

Aanvullende informatie:

*Lening en coaching

Ondernemende dorps- en buurthuizen kunnen naast een donatie ook een lening aanvragen. Dat biedt extra mogelijkheden voor investeringen. VSBfonds biedt deze mogelijkheid via zijn samenwerking met KNHM Participaties

Via deze samenwerking krijgt u ook de mogelijkheid om gecoacht te worden, bijvoorbeeld op ondernemerschap of verhuur. U kunt ook advies krijgen op het gebied van beheer en het beheren van (ver)bouwkosten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er wel sprake zijn van een gezonde exploitatie.

 U hoeft voor een lening geen aparte aanvraag te doen, een vermelding hierover in de toelichting op uw aanvraag volstaat.

 

*Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat het pand toegankelijk is of wordt voor iedereen, dus ook voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. VSBfonds stelt daarom als voorwaarde dat u een toegankelijkheidstoets laat uitvoeren door een gespecialiseerd adviesbureau en de aanbevelingen overneemt in uw plan.

VSBfonds stimuleert zo dat de projecten die wij financieel ondersteunen toegankelijk worden voor mensen met een beperking.

 

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veel gestelde vragen over ons donatiebeleid voor dorps- en buurthuizen.