Mens & maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Ontmoetingsplekken in de buurt: speeltuin

Speeltuinen zijn leuk. Ze helpen kinderen om sociale vaardigheden te leren. Mensen uit verschillende delen van de buurt of wijk ontmoeten er elkaar. In de speeltuin worden buurtactiviteiten georganiseerd die verbindend werken. Wij geven daarom financiële steun voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek.

 

Dit soort projecten ondersteunen wij:
 • Speeltuin;
 • Natuurspeeltuin.
Deze projecten ondersteunen wij niet:
 • Speeltuinen die niet in een woonwijk liggen. En speeltuinen die binnen een straal van 300 meter van een andere speeltuin liggen.
 • Speelvoorzieningen op schoolpleinen.
 • Speeltuinen waarbij de aanvrager geen eigenaar van de grond is en niet beschikt over een langdurige huur- of gebruikersovereenkomst.
 • Projecten die geen dekkende exploitatiebegroting voor minimaal drie jaar hebben.
 • Projecten die niet voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltuinen en het Wenkenblad* toegankelijkheid en bespeelbaarheid.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Behoefte

Kunt u aantonen dat er behoefte is aan deze speeltuin? Heeft u kennis van en inzicht in de leefwereld van de doelgroep*, is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?

Kwaliteit projectaanpak

Schaft u speeltoestellen aan bij een AIV* leverancier (indien mogelijk)? Is er een dekkende exploitatiebegroting voor drie jaar? Meerdere financiers voor uw project zien wij als pluspunt.

Kennis & kunde

Heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u aandacht voor diversiteit, ondernemerschap en financiële duurzaamheid?

Aanvullende informatie:

*Deze voorwaarden zijn ook van belang voor uw aanvraag:

 • De speelvoorziening dient altijd vrij toegankelijk, bespeelbaar en veilig te zijn voor kinderen met en zonder handicap. Niet alleen voor kinderen in een rolstoel, maar ook voor kinderen met een andere motorische, visuele of verstandelijke beperking.
 • Het project dient daarom te voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en speelbaarheid die vermeld staan in het *Wenkenblad van de NUSO. Een speeltuin die hiermee rekening houdt, is leuker voor iedereen, ook voor kinderen zonder handicap en ouders met kinderwagens.
 • De speelvoorziening moet minimaal vijf jaar in gebruik blijven. Voor deze periode dient aantoonbaar geld gereserveerd te worden voor onderhoud en vervanging van de speeltoestellen.
 • Ook een natuurspeeltuin kan rekening houden met toegankelijkheid en bespeelbaarheid voor kinderen met een beperking. In het Wenkenblad staan hiervoor adviezen. VSBfonds en NSGK maakten een onderzoek mogelijk naar toegankelijk spelen in natuurspeeltuinen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Fonkel. Lees het rapport op de website van NSGK.

* Meer over…

De Nuso en de Speeltuinbende Nuso vormen de belangenvereniging voor het behoud van speeltuinen. Nuso geeft praktische informatie, behartigt belangen, zorgt voor inkoopvoordeel en adviseert. Kijk op www.nuso.nl. De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met en zonder handicap. De Speeltuinbende bezoekt speeltuinen om ze te testen op toegankelijkheid. Kijk op www.speeltuinbende.nl. Op de website van de NUSO staat een overzicht met AIV-leveranciers.