Mens & maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Sociale vaardigheden verbeteren

VSBfonds vindt dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij geven financiële steun aan projecten die mensen helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan: luisteren, aandacht hebben voor gevoelens van anderen, samenwerken en conflictoplossing.

Dit soort projecten ondersteunen wij:
  • Projecten die zich erop richten deelnemers te laten stijgen op de participatieladder* (max. niveau vrijwilligerswerk).
  • Projecten gericht op mediawijsheid, zoals bijvoorbeeld omgaan met social media en beeldvorming.
  • Ondersteuning vrijwilligers, zoals: een training voor een nieuwe activiteit of om leren gaan met een nieuwe doelgroep.
Deze projecten steunen wij niet:
  • Projecten met als doel mensen begeleiden naar betaald werk.
  • Basistraining van vrijwilligers (om te kunnen starten met het vrijwilligerswerk).
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Behoefte

Kunt u als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?

Kwaliteit project

In welke mate sluit uw project aan bij het beleid van VSBfonds? Denkt u aan: onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.

Kennis & kunde aanvrager

Heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?

Aanvullende informatie:

*Lees meer over de participatieladder