Mens & Maatschappij Andere projecten

Staat jouw project of initiatief niet bij de voorbeelden? En zet je je met jouw project in voor eensociale en inclusieve samenleving?

We kijken in ieder geval of je project of initiatief bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen of dat het ervoor zorgt dat bewoners in een buurt of wijk elkaar vaker ontmoeten en meer naar elkaar omkijken.   

Lees meer

Bij de beoordeling van de aanvragen kijken wij in ieder geval naar de volgende punten: 

  • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan het project of initiatief? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?   
  • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? Is er aandacht voor het meten van resultaten? 
  • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (soortgelijke) projecten of initiatieven? 
  • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project of initiatief betrokken?      

Twijfel je of je project of initiatief past? Neem dan contact op met de regioadviseurs van VSBfonds. 

En doe de quickscan. Deze scan geeft je een indicatief antwoord op de vraag of je een aanvraag kunt doen.