Projecten gericht op meedoen

Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Projecten waardoor kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan het sociale leven verdienen daarom onze steun.

Welke projecten steunt VSBfonds?

VSBfonds steunt initiatieven waarbij mensen geholpen worden om zelf deel te nemen aan de maatschappij, met het oog op verbetering of behoud van de kwaliteit van leven. Daarnaast geven we steun aan projecten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat mensen zoveel mogelijk de regie over het eigen leven kunnen voeren. Maar we geven ook donaties aan initiatieven die werken aan de bestrijding van eenzaamheid of het doorbreken van isolement. Deze projecten kunnen verschillende insteken hebben.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • eenzaamheid
  • hospices en inloophuizen
  • lotgenotencontact
  • maatjesprojecten
  • respijt
  • vakanties
  • zelfstandig wonen.
Sluiten