Projecten gericht op ontmoeten

Wij ondersteunen initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. Ontmoeten gaat over het leggen van contact, het uitwisselen van idee├źn, denkbeelden en ervaringen, en het stimuleren van diversiteit en samenhang tussen verschillende groepen.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Projecten die leiden tot duurzaam contact hebben onze voorkeur. Hierdoor kunnen uitsluiting, eenzaamheid, intolerantie, onveiligheid en conflicten verminderd en misschien zelfs voorkomen worden.

Bij ontmoeten denken wij aan projecten waarbij  mensen uit verschillende leefwerelden samenkomen, zoals verschillende generaties en culturen. Maar ook projecten waardoor ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit de stad en van het platteland, die ziek en gezond zijn, en met en zonder beperkingen. Wij steunen projecten daarom gericht op:

  • samen dingen doen
  • het wegnemen van vooroordelen
  • de realisatie van dorps- en buurthuizen
  • de inrichting van speeltuinen
Sluiten