Toegankelijkheidstoets

‘Iedereen doet mee’ is ons motto. Dat geldt ook voor de bezoekers van dorps- en buurthuizen en culturele instellingen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen, waardoor mensen met een beperking geen goede toegang hebben tot een voorziening.

VSBfonds steunt in- en herinrichting dorps- en buurthuizen

In de praktijk blijkt dit -ondanks goede bedoelingen- vaak moeilijker te realiseren dan gedacht. Een accommodatie heeft bijvoorbeeld een gehandicaptentoilet terwijl de entree van het gebouw niet -toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Een toegankelijkheidsadvies kan uitkomst bieden.

Advies van gespecialiseerd bureau: PBTconsult of Zet


Wij vinden het belangrijk dat dorps- en buurthuizen en culturele instellingen goed toegankelijk worden. En vragen u daarom een toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau op het gebied van toegankelijkheid. U kunt hiervoor terecht bij PBTconsult of Zet. Het kan zijn dat u de toets wilt laten uitvoeren door een ander adviesbureau; neemt u in dat geval even contact met ons op.

Procedure toegankelijkheidstoetsing

Voordat u een donatieverzoek indient bij VSBfonds voor een verbouwing, nieuwbouw of renovatie laat u een toegankelijkheidstoetsing uitvoeren door adviesbureau PBTconsult of Zet. Deze voorwaarde geldt overigens uitsluitend voor aanvragen boven € 10.000 en als de aanvragende organisatie de eigenaar is van het pand waar de aanvraag betrekking op heeft. Het adviesrapport stuurt u mee met de aanvraag. De kosten voor de toetsing kunt u opnemen op de projectbegroting.

Als de (nieuwbouw)plannen nog zodanig in ontwikkeling zijn dat nog geen toegankelijkheidstoetsing kan worden uitgevoerd, kunt u dit aangeven en toelichten bij de aanvraag. Bij eventuele honorering van de aanvraag zal alsnog als voorwaarde worden gesteld dat u de toegankelijkheidstoetsing laat uitvoeren.

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw projectplan inclusief bouwtekeningen al gereed heeft. Neemt in dat geval contact met ons op zodat wij met u kunnen kijken naar een oplossing.

 

Wat is integraal toegankelijk?

Een voorziening is integraal toegankelijk als deze voldoet aan de volgende drie aspecten van de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS):

- Bereikbaarheid: kun je vanaf de openbare weg bij het gebouw komen? Hoe is de toegangsroute op het terrein. Is er een routeaanduiding? Zijn er hellingbanen voor de overbrugging van hoogteverschillen?
- Betreedbaarheid: kun je het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen? Is de entree geschikt voor rolstoelen, is het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.?
- Bruikbaarheid: kun je gebruik maken van de diensten op het terrein of in de gebouwen? Zijn er voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen en goed toegankelijk gehandicaptentoilet e.d.?

De Integrale Toegankelijkheid Standaard is opgesteld door PBTconsult. Dit adviesbureau kijkt verder dan het gebouw alleen. Niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving kan inspelen op de verschillende behoeften van een grote groep gebruikers, waaronder mensen met beperkingen.

Extra informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de handleiding 'Dorpshuis zonder drempels'.