Gezocht: ideeën samenwerkingsexperimenten bewoners en welzijn

VSBfonds steunt TaalOnderonsjes

Aanmelding consultatiegesprek bewoners en welzijnswerkers

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Ook welzijnsorganisaties zetten zich in voor verbinding en veerkracht in lokale gemeenschappen. Een goeie samenwerking kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken gaat niet altijd makkelijk. Daarom wil VSBfonds samen met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel samenwerkingsexperimenten tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties mogelijk maken. In juli 2021 komt er een oproep om hiervoor aanvragen voor (financiële) ondersteuning in te dienen. 

Heb je een idee voor samenwerking tussen buurtbewoners en medewerkers van welzijnsorganisaties? Of heb je er ervaring mee? Dan ben je van harte welkom op één van de consultatiebijeenkomsten die wij in juni organiseren.

Programma

  • Gesprek over ideeën en ervaringen, afgetrapt door (ervarings)deskundige; 
  • Informatie over de oproep en het ondersteuningspakket.

Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Om je goed uit te kunnen nodigen, is het beantwoorden van de vragen in het formulier verplicht. Enkele dagen voor de bijeenkomst van je keuze ontvang je een digitale link voor deelname.

Ik woon graag de online bijeenkomst bij op:

Dóór bewoners en mét het welzijnswerk

Het is fijner wonen in je buurt als je weet dat buurtgenoten naar elkaar omkijken en elkaar helpen. VSBfonds ondersteunt graag initiatieven waarbij bewoners in zo veel mogelijk buurten betrokken raken bij de buurt, zich daarvoor inzetten en regie nemen. Het fonds doet dat vanuit het Programma Betrokken Buurten. Met deze oproep wil VSBfonds, samen met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel, samenwerkingsexperimenten tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties stimuleren. Dóór bewoners en mét het welzijnswerk.

.         .