Voorwaarden

Onder welk onderdeel valt uw project?
Past uw project binnen één van deze deze aandachtsgebieden?
Projecten die zich richten op de bewustwording van vooroordelen en beeldvorming.
Projecten die zich richten op bewustwording bij kinderen en jongeren van hun eigen talenten en mogelijkheden.
Projecten die zich richten op bijvoorbeeld het verbeteren van leren, onthouden, plannen en initiatief nemen.
Projecten die zich richten op verbetering van het omgaan met andere mensen. Zoals bijvoorbeeld luisteren, samenwerken en conflicten oplossen.
Projecten die zich richten op het vergroten van het sociale netwerk van mensen binnen hun buurt of wijk.
Past uw project binnen één van deze deze aandachtsgebieden?
Projecten die zich richten op het creëren van ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen en speeltuinen.
Projecten waarbij mensen uit verschillende groepen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld mensen die verschillen in leeftijd, sociale of culturele achtergrond.
Waar vraagt u een donatie voor aan?

Selecteer hierboven een type