VSBfonds bij Cultuur in Beeld

VSBfonds levert op 7 december 2016 een bijdrage aan dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert deze conferentie. Dit jaar staan de thema's diversiteit en verbinding centraal.

De maatschappij verandert en wordt steeds diverser. Verbindingen leggen is daarbij een van de belangrijkste opgaven van de huidige samenleving. Verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden, verbinding tussen instellingen en sectoren, verbinding tussen landen. Kunst en cultuur kunnen een bijdrage leveren aan die open en verbonden samenleving, maar staan zelf ook voor nieuwe vraagstukken op het gebied van diversiteit. Over die vraagstukken gaat het tijdens Cultuur in Beeld.

Deelprogramma
Het deelprogramma van Cultuur in Beeld wordt vormgegeven aan de hand van de subthema's: diversiteit, arbeidsmarkt en innovatie. Daarnaast wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleid en onderzoek.

Onderzoek vrijwilligers in musea
VSBfonds liet onlangs een onderzoek uitvoeren naar het werken met vrijwilligers in musea. De uitkomsten van het onderzoek onder 263 musea worden gepresenteerd tijdens een deelsessie van  Cultuur in Beeld. Naar aanleiding het onderzoek is ook een praktische handleiding vrijwilligersbeleid voor musea ontwikkeld. Lees meer>.

Sluiten