Algemene criteria donatiebeleid

Wij hanteren algemene criteria om een donatie te kunnen indienen. Deze gelden voor alle aanvragen. Als uw aanvraag aan onderstaande algemene criteria voldoet nemen we deze inhoudelijk in behandeling.  

Ga terug naar Aanvragen