Algemene criteria donatiebeleid

Wij hanteren algemene criteria om een donatie te kunnen indienen. Deze gelden voor alle aanvragen. Het werkt als volgt: als uw aanvraag aan deze algemene criteria voldoet, nemen we deze inhoudelijk in behandeling. Lees op deze pagina meer over onze algemene criteria.

Algemene criteria VSBfonds

Foto: City Proms

Toets of u kunt aanvragen 

Of uw aanvraag aan de hiernaast vermelde criteria voldoet, kunt u zelf snel toetsen via onze donatiescan. Twijfelt u nog na het maken van de scan, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.
Lees voor het indienen van uw aanvraag ook wat de beleidscriteria zijn voor sociale en culturele initiatieven.