Algemene criteria donatiebeleid

Wij hanteren algemene criteria om een donatie te kunnen indienen. Deze gelden voor alle aanvragen. Het werkt als volgt: als uw aanvraag aan deze algemene criteria voldoet, nemen we deze inhoudelijk in behandeling. Lees op deze pagina meer over onze algemene criteria.

Algemene criteria VSBfonds

Foto: City Proms

Toets of u kunt aanvragen 

Of uw aanvraag aan de hiernaast vermelde criteria voldoet, kunt u zelf snel toetsen via onze quickscan. Twijfelt u nog na het maken van de scan, neemt u dan contact op met een van onze voorlichters via telefoonnummer 030 230 33 03.
Lees voor het indienen van uw aanvraag ook wat de beleidscriteria zijn voor sociale en culturele initiatieven.