Algemene criteria donatiebeleid

Wij hanteren algemene criteria om een donatie te kunnen indienen. Deze gelden voor alle aanvragen. Het werkt als volgt: als uw aanvraag aan deze algemene criteria voldoet, nemen we deze inhoudelijk in behandeling. Lees op deze pagina meer over onze algemene criteria.

Algemene criteria VSBfonds

Algemene criteria voor indiening van aanvragen

1. Nederland
VSBfonds verleent alleen ondersteuning aan projecten in Nederland of het specifieke deel van een project dat in Nederland plaatsvindt. De projecten moeten bovendien in Nederland worden georganiseerd en zijn aangevraagd door een in Nederland gevestigde organisatie. Vanwege de voorgeschiedenis van VSBfonds beperken onze activiteiten zich tot het Europese deel van Nederland, waarmee de overzeese gebieden van ondersteuning zijn uitgesloten.

2. Private rechtspersonen
Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden door VSBfonds ondersteund. We steunen geen projecten van individuen. 

3. Niet politiek of religieus
Projecten die een politiek of religieus doel hebben steunen wij niet.

4. Duidelijk begin en einde
Wij ondersteunen alleen de uitvoering van projecten. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, bepaald bezoekersaantal of een ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of meerdere jaren, maar een helder einde is vereist.

5. Behandeltermijn
Stuur ons uw aanvraag minimaal vier maanden vóór de start van uw project toe. Wij hebben vier maanden nodig om uw aanvraag te onderzoeken en te beoordelen.

Toets of u kunt aanvragen 

Of uw aanvraag aan de hierboven vermelde criteria voldoet, kunt u zelf snel toetsen via onze quickscan. Twijfelt u nog na het maken van de scan, neemt u dan contact op met een van onze voorlichters via telefoonnummer 030 230 33 03.
Lees voor het indienen van uw aanvraag ook wat de beleidscriteria zijn voor sociale en culturele initiatieven.