Hulpmiddelen voor controle: controleprotocol en urenverantwoording

Het controleprotocol van VSBfonds is een hulpmiddel voor de accountant bij het opstellen van een controleverklaring. Voor een goede urenregistratie voor uw project kan de voorbeeldopzet voor een goede urenadministratie u helpen.

Voorbeeld controleprotocol en urenregistratie VSBfonds

Controleverklaring

In dit protocol  staan de eisen die wij stellen aan de verantwoording over de toegekende donatie.

Naast het controleprotocol moet uw financiële eindverantwoording voldoen aan nog een aantal eisen. Wij raden u aan rekening te houden met de hierna volgende punten.

  • De controleverklaring kan alleen worden opgesteld door een externe AA (certificeringsbevoegde) of RA accountant.
  • De eindafrekening moet vergelijkbaar zijn met de eerder ingediende projectbegroting.
  • Uit de controleverklaring blijkt dat deze (mede) is opgemaakt voor VSBfonds.

Urenverantwoording

Een projectbegroting bestaat vaak voor een groot deel uit kosten voor personele inzet. Wij raden u aan vanaf de start van uw project een goede urenverantwoording bij te houden. De urenadministratie moet de accountant voldoende inzicht geven om na afloop van het project de eindafrekening en controleverklaring op te kunnen stellen. 

Een voorbeeld van de wijze waarop uren verantwoord kunnen worden, ziet u hier .

U kunt natuurlijk ook een andere werkwijze hanteren. Belangrijk is dan dat gedeclareerde uren op aantoonbare wijze zijn geautoriseerd door de medewerker die de uren heeft gemaakt en door een leidinggevende, penningmeester of een andere onafhankelijke budgethouder binnen de organisatie.