Procedure die uw aanvraag doorloopt

Uw aanvraag is één van de meer dan 3.500 aanvragen voor financiële ondersteuning die wij jaarlijks ontvangen. Wij behandelen uw aanvraag volgens een vaste procedure. U hoort binnen vier maanden nadat u uw aanvraag indient of u geld krijgt.

Procedure donatiebeleid VSBfonds

Verloop procedure

Stap 1: Aanvraag online indienen
Uw aanvraag voor een donatie dient u in via het online aanvraagformulier. U maakt hiervoor eerst een account aan.

Stap 2: Behandeling aanvraag
Zodra wij het online vragenformulier hebben ontvangen, beoordelen wij of uw aanvraag aansluit bij ons donatiebeleid.

Stap 2a: Als uw aanvraag hier niet aan voldoet, ontvangt u van ons per e-mail een afwijzing.

Stap 2b: Als uw aanvraag wel aansluit bij ons donatiebeleid, zijn er twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Soms geven de antwoorden op de vragen in uw aanvraagformulier ons voldoende informatie om een positief besluit te nemen over een donatie aan uw project. U ontvangt dan geen verzoek om aanvullende vragen te beantwoorden.

Mogelijkheid 2: U krijgt het verzoek om aanvullende vragen te beantwoorden en extra documenten toe te sturen. In die vervolgvragen gaan wij dieper in op uw plan. Zodra wij uw antwoorden hierop hebben ontvangen, beoordelen onze adviseurs uw aanvraag vervolgens inhoudelijk en financieel. Tijdens de inhoudelijke beoordeling kan het voorkomen dat de behandelend adviseur contact met u opneemt.

Stap 3: Toekenning of afwijzing aanvraag
Na behandeling van uw aanvraag zijn er opnieuw twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: U ontvangt geen donatie voor uw project. U ontvangt van een e-mail met een afwijzing. Soms stellen wij u ook telefonisch op de hoogte.  

Mogelijkheid 2: Uw project ontvangt een donatie. U ontvangt een e-mail met een bevestiging.

Stap 4: Ontvangst donatieovereenkomst
Nadat wij u via uw account hebben bevestigd dat wij uw project met een donatie ondersteunen, ontvangt u een donatieovereenkomst per post. In deze overeenkomst staan, naast algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden voor de verdere afhandeling van uw donatieverzoek.

Stap 5: Ontvangst donatie
Pas als de begroting en dekking van uw plan helemaal rond zijn, het project definitief doorgaat en u ons dat schriftelijk bevestigd heeft, betalen wij de donatie aan u uit.

Stap 6: Evaluatie project
Wij vinden het belangrijk dat u uw project evalueert en de resultaten en geleerde lessen met ons deelt. Als u een donatie van € 30.000 meer ontvangt, vragen wij u om een andere evaluatie dan bij een donatie tot € 30.000. 

Bij toekenningen tot € 30.000 verwachten wij binnen drie maanden na afloop van uw project een evaluatie van u. Nadat wij aan uw project een donatie hebben toegekend, zetten wij een online evaluatieformulier voor u klaar op uw account. Via dit formulier beantwoordt u inhoudelijke en financiële vragen en uploadt u de gevraagde documenten.

Krijgt u een donaties van € 30.000 en hoger, dan ontvangen wij graag een projectevaluatie en een controleverklaring van een accountant waarin bevestigd wordt dat onze donatie volgens afspraak is besteed.

Verloop procedure online volgen

Via uw account kunt u het verloop van de procedure voor uw aanvraag volgen. Bij een statuswijziging ontvangt u een e-mail met een link naar de inlogpagina van uw account. De voortgangsinformatie staat voor u klaar in tekstvensters die gekoppeld zijn aan de statusbalk die bij uw aanvraag hoort.

Tot slot: meer aanvragen dan beschikbaar budget

We ontvangen meer aanvragen dan we kunnen honoreren. Omdat ons budget beperkt is, maken we keuzes. Het kan dus zijn dat uw project wel aansluit bij ons donatiebeleid,  maar dat we uw aanvraag toch niet in behandeling nemen. Bij het maken van keuzes tussen projectvoorstellen kijken we naar kwaliteit en diversiteit van de ingediende projectvoorstellen. Geografische spreiding over het land en kwaliteit van het projectplan wegen ook mee bij het maken van keuzes.