Procedure die uw aanvraag doorloopt

Uw aanvraag is één van de meer dan 3.500 aanvragen voor financiële ondersteuning die wij jaarlijks ontvangen. Wij behandelen uw aanvraag volgens een vaste procedure. U hoort binnen vier maanden nadat u uw aanvraag indient of u geld krijgt.

Procedure donatiebeleid VSBfonds

Procedure aanvraag donatie

Wilt u meer lezen over de aanvraagprocedure van een donatieaanvraag? Bestudeer dan de infographic rechts van deze tekst. Hier leest u uitgebreid over de procedure.

Verloop procedure online volgen

Via uw account kunt u het verloop van de procedure voor uw aanvraag volgen. Bij een statuswijziging ontvangt u een e-mail met een link naar de inlogpagina van uw account. De voortgangsinformatie staat voor u klaar in tekstvensters die gekoppeld zijn aan de statusbalk die bij uw aanvraag hoort.

Hulpmiddelen voor controle

Het controleprotocol van VSBfonds is een hulpmiddel voor uw accountant bij het opstellen van een controleverklaring. Voor een goede urenregistratie voor uw project kan de voorbeeldopzet voor een goede urenadministratie u helpen.

Donatie op Locatie

Voor donatieverzoeken t/m € 10.000,- die via het online aanvraagformulier zijn ingediend, voeren de adviseurs van VSBfonds persoonlijke gesprekken met de aanvragers. De gesprekken vinden plaats op de kantoren van de samenwerkingspartners. Hier leest u meer over Donatie op Locatie.

Tot slot: meer aanvragen dan beschikbaar budget

We ontvangen meer aanvragen dan we kunnen honoreren. Omdat ons budget beperkt is, maken we keuzes. Het kan dus zijn dat uw project wel aansluit bij ons donatiebeleid, maar dat we uw aanvraag toch niet in behandeling nemen. Bij het maken van keuzes tussen projectvoorstellen kijken we naar kwaliteit en diversiteit van de ingediende projectvoorstellen. Geografische spreiding over het land en kwaliteit van het projectplan wegen ook mee bij het maken van keuzes.