Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik een aanvraag indienen bij VSBfonds?

  Bij het onderdeel Aanvragen op deze website vindt u meer informatie over hoe u een aanvraag voor subsidie kunt indienen bij VSBfonds.

 • Wanneer is de volgende deadline om een aanvraag in te dienen?

  U kunt altijd aanvragen indienen. We werken niet met indiendata. Wel moet de aanvraag vier maanden voor de start van het project door ons zijn ontvangen.

   

 • Kan ik ook voor een plaatselijk of klein project een aanvraag indienen?

  Ja. Voor alle projecten - passend bij ons beleid en voorwaarden - klein of groot kunt u een aanvraag indienen.

 • Kan ik met iemand van het fonds overleggen voordat ik mijn aanvraag indien?

  U kunt onze adviseurs telefonisch bereiken om uw vraag stellen of mail naar info@vsbfonds.nl.

 • Als mijn project aansluit bij het beleid, is een donatie dan zeker?

  Als uw project aansluit bij onze beleidsdoelstellingen, dan biedt dat nog geen garantie op een financiële bijdrage van VSBfonds.

  Wij ontvangen veel meer aanvragen dan wij kunnen honoreren en moeten keuzes maken. Deze keuzes zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin uw project aansluit bij onze doelstellingen, de kwaliteit van het project, de (financiële) haalbaarheid, de mate van draagvlak voor het project en het werkveld. De keuze bepalen we vaak mede door een vergelijking te maken met soortelijke  projecten. 

 • Hoelang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

  Voor alle aanvragen geldt dat u uw aanvraag minimaal vier maanden voor de aanvangsdatum van het project bij ons moet indienen. Onze adviseurs zetten zich in om uw aanvraag binnen maximaal vier maanden te behandelen.

 • Onze organisatie heeft eerder een aanvraag ingediend bij VSBfonds, maar de nieuwe medewerker weet niet wat de gebruikersnaam is die bij ons account hoort. Wat nu?

  Stuur een email naar info@vsbfonds.nl. dan kunnen wij uw gebruikersnaam voor u achterhalen. 

 • Kan ik het logo van VSBfonds gebruiken?

  Ja, graag zelfs. Wij stellen het op prijs als organisaties die een toekenning van ons ontvangen hebben, ons logo in hun communicatie-uitingen opnemen.

  Meer informatie over het gebruik van het logo vindt u op deze website onder Logo en Logogebruik. Daarnaast kunt u ook via andere kanalen over de ondersteuning door VSBfonds communiceren. Wij doen u graag suggesties. Kijk daarvoor op Communicatie en neemt u vooral contact op met onze afdeling communicatie, bijvoorbeeld via het e-mailadres: communicatie@vsbfonds.nl

 • Heeft VSBfonds ook een jaarverslag?

  Ja. VSBfonds publiceert ieder jaar een digitaal jaarverslag. Daarnaast werken wij met kwartaalverslagen. Zie verantwoording.