Tijdelijke financieringsimpuls Jongeren Zuid-Holland

VSBfonds vindt het belangrijk dat iedereen meedoet. De komende periode zetten we extra in op activiteiten en ontmoeting tussen jongeren in Zuid-Holland. Daarom geven we een impuls aan projecten en plannen voor en door jongeren die:

 • Bijdragen aan het versterken van de veerkracht van jongeren;  
 • Zorgen voor betere kansen en voorzieningen voor jongeren;  
 • Jongeren in staat stellen zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. 

Heb je een passend project of plan? En zoek je daar nog financiering voor? Dan is de tijdelijke Financieringsimpuls Jongeren Zuid-Holland misschien iets voor jou!   

VSBfonds stelt per project een bedrag van minimaal €1.000 en maximaal €25.000 beschikbaar. Wij zijn op zoek naar projecten die plaatsvinden in Zuid- Holland, met een focus op dorpen en satelliet/randgemeenten.  

Welke projecten komen in aanmerking:  

 • Projecten (voor, door en met jongeren) die bijdragen aan hun ontwikkeling en sociale mobiliteit; waarmee kansengelijkheid wordt gestimuleerd en jongeren in een kwetsbare positie veerkrachtig maakt; 
 • Projecten die zijn gericht op cultuurparticipatie. Daarbij zijn we specifiek op zoek naar verbindende activiteiten en projecten waarin vrijwilligers een grote rol spelen of waarin het aandeel vrijwilligers wordt vergroot;  
 • Projecten die jongeren stimuleren om als vrijwilliger aan de slag te gaan; 
 • Projecten voor, door en met jongeren die de lokale gemeenschap versterken. 

 De volgende projecten komen niet in aanmerking:    

 • We ondersteunen al veel projecten gericht op jongeren in Rotterdam, daarom gaat bij deze impuls onze voorkeur uit naar projecten die zich richten op jongeren in andere/kleinere gemeentes van Zuid-Holland

 • Reguliere (bestaande) activiteiten- en/of structurele exploitatiekosten.    

Je kunt je aanvraag indienen tot 15 oktober 2022.
Normaal gesproken is onze behandeltermijn 4 maanden, maar wij verwachten over de aanvragen via deze impuls uiterlijk 1 december 2022 te besluiten. 

Voor meer informatie:   

 • Spreek je één van onze adviseurs tijdens de speciale speeddatesessie op 8 september 2022
 • Neem je contact op met één van onze adviseurs.

Veel gestelde vragen: 

 1. Op welk moment in de voorbereidingsfase van het project kan ik een aanvraag indienen?
  Antwoord: op het moment dat voldoende duidelijk is wat de begroting is, de plannen helder zijn uitgewerkt, duidelijk is welke doelgroep(en) bereikt gaan worden en de exploitatiebegroting bekend is.
 2. Maakt het uit of het een groot of klein project betreft?
  Antwoord: nee, dat maakt niet uit. Wij steunen grote, maar ook veel kleine projecten. Voor deze tijdelijke financieringsimpuls kun je maximaal € 25.000 aanvragen.
 3. Kan ik invloed uitoefenen op de besluitvorming? 
  Antwoord: Ja, een volledig, goed gedocumenteerde aanvraag heeft een pré. Het kan zijn dat VSBfonds contact opneemt voor nadere toelichting of informatie.