Onderzoeksstages

In samenwerking met Fonds 21 geven wij stageopdrachten aan studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Wij vragen hen onderzoek te doen naar vraagstukken die wij tegen komen in het veld. De resultaten van de onderzoeken zijn verwoord in korte artikelen, zie hieronder. 

VSBfonds steunt Op Roekeldais Festival

Digitale middelen bij kunstmusea

Fonds 21 en VSBfonds lieten in 2016 een stageonderzoek uitvoeren naar het gebruik van digitale middelen in kunstmusea. Aan de hand van een aantal door de fondsen ondersteunde projecten uit het recente verleden is bekeken welke lessen er te trekken zijn over het gebruik van digitale middelen in kunstmusea.

Het stageonderzoek is uitgevoerd door Jill Senhorst, masterstudent van de opleiding Kunstbeleid en -management aan de Universiteit Utrecht. De uitkomsten van haar onderzoek zijn samengevat in dit artikel. Voor wie er nog dieper in wil duiken is het volledige onderzoeksrapport op te vragen via Maarten Mesman, Senior adviseur Donaties Kunst & Cultuur bij VSBfonds of Marlous van Gastel, adviseur Kunst & Cultuur bij Fonds 21.

Randprogrammering bij musea

In 2014 is een stageopdracht uitgevoerd die in het teken stond van randprogrammering bij musea. Hiermee bedoelen we alle publieksactiviteiten die aanvullend aan een tentoonstelling worden georganiseerd. Onderzocht is hoe VSBfonds en Fonds 21 deze extra publieksactiviteiten meewegen in de beoordeling van aanvragen en in de evaluatie van ondersteunde projecten.

Het onderzoek is uitgevoerd door Anna Schenk, masterstudent Arts & Heritage aan de Universiteit van Maastricht. Haar bevindingen en aanbevelingen zijn in een korte samenvatting opgenomen. 

VSBfonds heeft met veel interesse kennis genomen van de bevindingen en aanbevelingen. Wij nemen de aanbevelingen mee in het verbeteren van ons werkproces.

Publieksbeleving bij festivals

In 2013 is een stageopdracht uitgevoerd waarbij onderzoek is gedaan naar het begrip publieksbeleving, een interessant en tegelijkertijd ingewikkeld onderwerp. Het onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op, die met name voor festivalorganisaties interessant kunnen zijn. De belangrijkste conclusies zijn in een artikel opgenomen. Fonds 21 en wij hebben met interesse kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen. Zowel voor Fonds 21 als voor ons geldt dat de in het onderzoek gepresenteerde resultaten géén beleidscriteria vormen.

Roanne van Leijden en Herman van den Muijsenberg voerden het onderzoek uit. Dit deden ze na hun studies. Roanne volgde de Master 'Kunst- en Cultuurwetenschappen' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Herman de Master 'New media and digital culture' aan de Universiteit van Utrecht .

Interesse in het volledige onderzoeksrapport? Wendy Veerman, senior adviseur donaties, stuurt het u graag toe. Stuur hiervoor een e-mail met uw gegevens naar info@vsbfonds.nl ter attentie van Wendy Veerman. 

Financiële beoordeling van bij fondsen ingediende aanvragen

In 2012 is een stageopdracht uitgevoerd die in het teken stond van de financiële beoordeling van bij VSBfonds of Fonds 21 ingediende aanvragen. Onderzocht is of beide fondsen bij de beoordeling van de financiële gegevens, naast beschikbare cijfers uit het veld, meer gebruik kunnen maken van de schat aan informatie uit hun eigen databases.

Het onderzoek is uitgevoerd door Floor van den Elsen en Marleen Elshof. Beiden studeerden aan de Faculteit Letteren, afdeling  Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit van Groningen. De belangrijkste conclusies zijn in deze samenvatting opgenomen.