Nationale Respecttour

VSBfonds steunt de Nationale Respecttour van Respectbeweging.nl. De tour gaat dit najaar van start en doet gedurende een jaar 60 gemeenten aan in alle 12 de provincies. Respectbeweging gaat met deze gemeenten en mensen uit buurten in die gemeente in gesprek over respect. Het idee is om mensen met verschillende achtergronden beter en inclusiever te laten samenleven. Onder het motto ‘Geven is krijgen’, worden samen ideeën verzameld om respectvoller met elkaar samen te leven.

Praktische oplossingen voor een inclusieve samenleving

Tijdens de tour ontmoeten verschillende groepen mensen elkaar om praktische oplossingen en denkrichtingen te delen die zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Bij deze ontmoetingen is er ruimte voor verschil van opvattingen, maar er wordt vooral op een respectvolle manier gezocht naar manieren om beter met elkaar samen te leven in een buurt of wijk.

De uitkomsten worden gebundeld in een manifest met concrete beleidssuggesties en oplossingen. Het bijzondere aan deze manier van werken is dat de oplossingen bottom-up aangedragen worden, door mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland.

Het manifest wordt in 2021 op Koningsdag aangeboden aan het Koningshuis en op 5 mei aan ‘het volk’ tijdens de bevrijdingsfestivals. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie over de tour of neem een kijkje op de rest van onze site. Wellicht heeft u een goed idee voor een betere samenleving en kunnen wij ook uw project steunen. Doe onze donatiescan om te zien of u in aanmerking komt.