17 maart - 17 april a.s.: aanvraagformulier niet beschikbaar

VSBfonds vervangt zijn administratieve systemen in de periode 17 maart - 17 april a.s.. Onze website is in die periode gewoon beschikbaar. De quickscan en het aanvraagformulier zijn niet toegankelijk omdat deze zijn gekoppeld aan de administratieve systemen. Onze donatieadviseurs en administratiemedewerkers blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar voor overleg. VSBfonds kan ook geen betalingen doen in deze vier weken.

Dit moment van verandering grijpen we ook aan om meer te kijken naar de effecten voor mensen die deelnemen aan door ons ondersteunde initiatieven. Dit heeft gevolgen voor het soort vragen dat we stellen aan mensen die een verzoek indienen voor financiering van hun sociaal-maatschappelijke of culturele project. Vragen vervallen en we voegen nieuwe toe. Aan het type projecten dat we ondersteunen verandert niets.  

Om extra werk te voorkomen adviseren we iedereen die nu werkt aan het indienen van een aanvraag om het formulier uiterlijk 17 maart 12.00 uur a.s. in te sturen. Vanaf 17 april a.s. zijn onze nieuwe systemen operationeel en kunnen mensen weer een aanvraag indienen.    

Procedure 

Aanvragen ingediend tot en met 17 maart a.s. behandelen we op basis van de antwoorden die mensen geven op de huidige vragen. De aanvragen die we vanaf 17 april a.s. ontvangen behandelen we volgens de informatie in het aangepaste aanvraagformulier.