24 november a.s: nieuwe MAEX Impuls Zeeland

Van 24 november tot en met 1 december a.s. vindt de derde MAEX Impuls Zeeland plaats. De Impuls “Versterk je buurt!” is bedoeld voor organisaties met initiatieven die bouwen aan sterke buurten, dorpen en gemeenten. Initiatieven waardoor mensen elkaar (beter) leren kennen, elkaar ontmoeten, mensen zich ontwikkelen en actief meedoen in hun omgeving. VSBfonds stelt 25.000 euro beschikbaar.

"De MAEX Impuls heeft ervoor gezorgd dat mijn organisatie professioneler is geworden, daar ben ik dankbaar voor’ aldus Tanja, oprichter van Buurtlicht. Buurtlicht heeft afgelopen mei een donatie via de MAEX Impuls ontvangen. “De MAEX Impuls heeft ervoor gezorgd dat mijn organisatie is verbeterd. Het geld stond snel op mijn rekening en de trainingen konden direct gevolgd worden. De snelheid van het proces heeft mij erg geholpen, daar ben ik heel blij mee”.

MAEX Impuls en Corona
Veel organisaties kunnen door de Corona maatregelen (tijdelijk) hun reguliere activiteiten niet uitvoeren. Daardoor is er misschien nu wel meer dan ooit tijd, ruimte en behoefte om sociale initiatieven te versterken en te professionaliseren. Want we weten dat zodra het maatschappelijke leven weer op gang komt er opnieuw een inhaalslag nodig is. Net als in het voorjaar is na ‘social distancing’, ‘sociale cohesie’ hard nodig. Er zal er een groot beroep worden gedaan op initiatieven die bouwen aan sterke wijken en buurten.

Organisaties die gebaat zijn bij een professionaliseringimpuls om activiteiten gericht op versterking van buurten en wijken beter te kunnen uitvoeren kunnen een aanvraag indienen. Op 24 november start de inschrijving voor de MAEX Impuls Zeeland voor 2020 in samenwerking met VSBfonds. 

Online vragenuur
Op maandag 16 november om 15:00 uur organiseren MAEX en VSBfonds een digitale meeting voor initiatieven uit Zeeland. Tijdens deze meeting wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kun je als initiatief je persoonlijke vragen stellen. Mensen die mee willen doen: stuur een mail naar info@maex.nl. 

Over de MAEX Impuls
De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. Bij de MAEX Impuls Zeeland kun je online aanvragen via MAEX. Op de website is meer informatie te vinden, onder andere over de voorwaarden. De Impuls wordt online afgehandeld, waardoor deze ook nu gewoon door kan gaan.