Aangepast donatiebeleid per 15 november

Vanaf vandaag, 15 november, werkt VSBfonds met vernieuwd donatiebeleid. Het fonds richt zich nog meer dan voorheen op actief burgerschap en heeft daarom zijn donatiebeleid op diverse punten aangepast. Met het ondersteunen van projecten die actief burgerschap bevorderen wil VSBfonds een bijdrage leveren aan meer maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in onze samenleving.

Versterking actief burgerschap

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan scheidslijnen tussen groepen mensen die leiden tot achterstand of achterstelling. Daarom richt VSBfonds zich nadrukkelijk op het ondersteunen van initiatieven gericht op actief burgerschap. Actief burgerschap is belangrijk voor de totstandkoming of het herstel van de onderlinge verbindingen tussen groepen mensen. Maar het helpt mensen ook een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Het fonds streeft ernaar de donaties aan projecten ten goede te laten komen aan groepen mensen uit alle lagen van de samenleving.

Nieuwe initiatieven

Om actief burgerschap te stimuleren is het fonds gestart met een aantal nieuwe initiatieven. Zo ontvangt de beweging 'Lelykracht' in Lelystad de komende drie jaar in totaal 1 miljoen euro. 'Lelykracht' werkt samen met de inwoners aan de onderlinge verbinding tussen groepen mensen en de leefbaarheid van de stad. VSBfonds wil de komende twee jaar jaarlijks op deze wijze bijdragen aan actief burgerschap in een nieuw dorp of nieuwe stad.

Een ander voorbeeld is het inspiratiejaar, waarbij jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken ondersteuning krijgen om hun plek in de samenleving te vinden. Ook werkt het fonds aan een programma dat een (beperkte) groep vluchtelingen begeleiding biedt bij het vinden van passend werk. 

Wijzigingen beleid

Om de impact van de donaties te vergroten, heeft het fonds meer focus aangebracht in zijn beleid. De aanpassingen zijn van toepassing op de aandachtsgebieden Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

Mens & Maatschappij

Het aangepaste donatiebeleid concentreert zich op initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van buurten en wijken. Al deze initiatieven zorgen ervoor dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving en iets voor anderen kunnen betekenen. Projecten gericht op het leven draaglijker of aangenamer te maken voor mensen, zoals bijvoorbeeld respijt voor mantelzorgers of vakanties voor mensen met een beperking, sluiten niet meer aan bij de nieuwe focus. Lees meer.

Kunst & Cultuur

In dit donatiebeleid ligt de focus op projecten die het publiek centraal stellen. VSBfonds zal programmerende instellingen, zoals podia en festivals, sterker ondersteunen bij hun inspanningen. Wij willen het helpen om hun publiek meer te betrekken en een meer divers publiek te bereiken om zo het publiek een nog betere beleving te bieden. Het fonds kijkt specifieker naar de productie van nieuwe voorstellingen en concerten. Alleen producties met een duidelijke sociaal-maatschappelijke betekenis komen nog voor ondersteuning in aanmerking. Plannen die in de voorwaardenscheppende sfeer liggen, zoals bijvoorbeeld een restauratie of kunstaankoop, sluiten niet meer aan bij de gekozen focus. Lees meer.

Beurzen

Het beurzenprogramma voor studenten die in het buitenland willen studeren of onderzoek doen blijft inhoudelijk ongewijzigd. Wel leggen wij nog meer dan voorheen de nadruk op de maatschappelijke component in de selectieprocedure. Deze component geven we ook invulling door het opzetten van een netwerk van oud-bursalen. We bieden hen daarmee naast het onderhouden van contact met elkaar, de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan onze activiteiten en aan door ons ondersteunde projecten.

Nieuwe werkwijzen

Adviseurs van het fonds gaan het land in om te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van de aanvraag. Daarnaast wil het fonds meerjarige overeenkomsten sluiten voor versterkingsbijdragen. Een organisatie ontvangt dan naast projectfinanciering ondersteuning om effectiever te worden in wat ze doet. Het fonds nodigt hiervoor organisaties uit. 

Gevolgen voor aanvragers

Aanvragen die tot en met 14 november jl. zijn ingediend, worden behandeld volgens het beleid dat tot dan toe gold. Aanvragen die het fonds vanaf 15 november ontvangt, worden beoordeeld volgens het aangepaste beleid.