VSBfonds steunt project voor app voor mensen met een beperking

App voor mensen met een verstandelijke beperking

Met Vraagapp krijgen mensen met een verstandelijke beperking snel antwoord van vrijwilligers op hun dagelijkse vragen. Veel mensen vinden de samenleving ingewikkeld en aan de andere kant zijn er ook veel mensen op zoek naar flexibel vrijwilligerswerk: de Vraagapp brengt deze behoeften samen.

Een abonnement kost 12 euro per jaar. Er zijn ook instellingen die een abonnement afsluiten, zodat hun cliënten geen kosten hebben. 

Met een abonnement kunnen onbeperkt vragen worden gesteld. Gebruikers kunnen hun vraag zowel inspreken als typen. Als ze weten hoe ze WhatsApp kunnen gebruiken, kunnen ze ook VraagApp gebruiken.
Een vraag wordt automatisch verzonden naar een paar vrijwilligers tegelijk. De eerste die de vraag wil beantwoorden, komt in een chatgesprek met de vragensteller. Zo krijgen vragenstellers snel antwoord. Door toezicht op de gesprekken wordt de kwaliteit bewaakt. Er zijn daarnaast uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. 

Door VraagApp kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger leven en het zorgt ervoor dat kleine vragen geen grote problemen worden. 

Doelgroep

VraagApp is ontwikkeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking vanaf 16 jaar. Naar verwachting is de app ook geschikt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, laaggeletterden, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Initiatiefnemers

VraagApp is een initiatief van belangenvereniging LFB en sociale onderneming 3 Times Impact. Het concept van VraagApp is ontwikkeld in opdracht van Amerpoort. Founding partners zijn verder de instellingen ASVZ, 's Heeren Loo, MEE Amstel en Zaan, MEE Rotterdam Rijnmond en Prisma. Naast VSBfonds hebben ook het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en NSGK een groot deel van de kosten voor hun rekening genomen. 

Meer informatie

Kijk op de website of bekijk het filmpje