Gezocht: Ideeën tegen discriminatie en vooroordelen

Heeft u een goed idee om discriminatie tegen te gaan? Of om mensen te leren om hun vooroordelen bij te stellen? Mail uw idee! Wij zoeken goede ideeën en uitvoerbare plannen om te financieren, om zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. 

Uw idee kan gaan over het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. Of het tegelijk optreden van verschillende vormen en uitingen van discriminatie. Het tegengaan hiervan zien wij als een belangrijke stap op weg naar een gelijkwaardige samenleving. Meer op deze pagina.