Heerlen ontvangt City Boost van VSBfonds

Dat is een donatie van ruim drie ton per jaar voor hulp en ondersteuning van initiatieven uit de stad. De toekenning geldt in principe voor drie opeenvolgende jaren. Speciaal voor deze City Boost wordt de nieuwe stichting ‘Samen Heerlen’ in het leven geroepen, die ondersteuning en bijdragen toekent aan initiatieven vanuit verschillende wijken en buurten van de stad.

VSBfonds ondersteunt culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven, met als doel om mensen en organisaties in de samenleving te bewegen meer verantwoordelijkheid voor zich zelf, voor elkaar en de gezamenlijke leefomgeving te nemen. Directeur VSBfonds Bernt Schneiders: “Ik vind het mooi om te zien dat mijn eerste contact met Emile Roemer heeft geleid tot een goed plan van Heerlenaren om initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers mogelijk te maken die leiden tot nieuwe onderlinge verbinding in de verschillende wijken van de stad. Dit ondersteunen wij van harte!”

Voor de inwoners van Heerlen

Het initiatief om in gesprek te gaan met VSBfonds is genomen door waarnemend burgemeester Emile Roemer en wethouder Adriane Keulen. Toen al werd meteen duidelijk dat het geld is bedoeld voor de inwoners van Heerlen. Wethouder Adriane Keulen: “Ik ben hartstikke trots dat het is gelukt om een City Boost voor Heerlen te krijgen. Nu gaan we met z’n allen ons uiterste best doen om het geld goed te laten landen”.

‘Samen Heerlen’

Om te komen tot een organisatievorm voor deze donatie is in de zomer van dit jaar een bijeenkomst gehouden. Ongeveer 60 deelnemers kwamen bij elkaar en vertegenwoordigden inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers. Uit deze groep mensen ontstond een klankbordgroep die op zoek is gegaan naar een manier van samenwerken die nodig is om VSBfonds om een bijdrage te vragen, deze in ontvangst te nemen, te verdelen en verantwoorden. Daaruit is het initiatief voor de stichting ‘Samen Heerlen’ ontstaan.

Mensen en organisaties bij elkaar

Deze stichting gaat op zoek naar ideeën en initiatieven en brengt mensen en organisaties bij elkaar. Bij het indienen van een aanvraag worden mensen begeleid. Vincent Offermans, namens de beoogde stichting ‘Samen Heerlen’: “Deze stichting is er gekomen op initiatief van inwoners en andere betrokkenen in de stad. We nemen de bijdrage van VSBfonds in ontvangst en gaan ervoor zorgen dat het bij de mensen terechtkomt die zich willen inzetten met en voor anderen, in de hele stad”.