Kom naar het Symposium Actief Burgerschap

Op een nader te bepalen datum in mei komen komen ambtenaren, raadsleden, wethouders en burgemeesters samen in het stadhuis van Lelystad. Het centrale thema is ‘de samenwerking tussen gemeenten en actieve burgers. Wat bindt en wat breekt?’ Het symposium stond oorspronkelijk gepland op 28 januari a.s.. Door onvoldoende beschikbaarheid van sprekers en deelnemers, verschuift het symposium naar mei van dit jaar.

Op een andere manier samenwerken dan gemeenten en inwoners gewend zijn, is regelmatig nodig om tot goede oplossingen te komen voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Reden voor Democratie in Actie, Berenschot en VSBfonds om dit symposium te organiseren.
Laat u inspireren door ervaringsdeskundigen die u praktische tools aanreiken voor nieuwe werkwijzen om de kracht van burgerinitiatieven te verzilveren. Bekijk het programma.