Oproep voor Doc Impact Programma

Werk je aan een documentaire of theatervoorstelling met een urgent maatschappelijk thema? Wil je in samenwerking met een impactproducent een programma rond deze film of voorstelling ontwikkelen om grotere maatschappelijke impact te maken? Meld je dan vóór 26 januari 2018 aan voor het Doc Impact Programma. VSBfonds steunt dit programma als partner omdat het makers leert een aanpak te produceren, die de impact van hun werk op de samenleving weergeeft. Dit is niet alleen vernieuwend voor de sector, maar sluit ook perfect aan bij de focus van het fonds op ‘actief burgerschap’.

Wat biedt de Impact Academy?

  • Binnen het Doc Impact Programma worden de impactproducenten getraind en gedurende maanden begeleid bij de ontwikkeling van een impactcampagne.
  • Er wordt een driedaagse crash course impactproductie georganiseerd voor impactproducenten, regisseurs en producenten (27, 28, 29 maart 2018), een-op-een begeleiding en maandelijkse bijeenkomsten met de impactproducenten om de voortgang te bespreken (april t/m september).
  • Indien opportuun organiseren ze per project een bijeenkomst om draagvlak te creëren bij de benodigde maatschappelijke partners en fondsen.
  • Het programma werkt toe naar een projectplan voor de impactproductie inclusief begroting en dekkingsplan (eind september).
  • Na dit halfjaar blijft de Impact Academy meer op de achtergrond beschikbaar voor ondersteuning

Wat zoekt de Impact Academy?

  • Makers met een maatschappelijke ambitie voor hun project.
  • Idealiter is er een impactproducent (die het traject nog niet heeft doorlopen) aan het project verbonden. Zo niet, dan wordt u geholpen de juiste persoon te vinden binnen hun netwerk.
  • Documentaire of voorstelling is in maart 2018 in beginstadium van realisering.
  • Regisseur, producent en impactproducent zijn beschikbaar voor de driedaagse crash course van 27, 28, 29 maart 2018.
  • Impactproducent heeft vervolgens tijd met de ontwikkeling van de campagne aan de slag te gaan, ca. 1 dag per week + maandelijkse terugkomdag.

Geïnteresseerd?

Meld u dan voor vrijdag 26 januari aan via info@impactacademy.nl. Verstuur daarbij een motivatie waarin u antwoord geeft op de volgende vragen: Waarom wilt u deelnemen aan het Doc Impact Programma? Waarom denkt u aan een impactprogramma rond deze documentaire of voorstelling? Zijn er al eerste ideeën voor de campagne? Geef graag ook een grove planning aan van de productie en de beoogde campagne. Synopsis van de documentaire of voorstelling (maximaal 1 A4), CV producent, regisseur en impactproducent.