Symposium City Boost voor burgerinitiatieven

Op 9 mei a.s. komen ambtenaren, raadsleden, wethouders, burgemeesters, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven samen in het stadhuis van Lelystad. Het centrale thema is een City Boost voor burgerinitiatieven. De bedoeling van een City Boost is om gedurende een aantal jaar een “boost” te geven aan verbindende activiteiten in een stad of regio die een blijvend effect hebben op de maatschappelijke samenhang.

Op een andere manier samenwerken dan gemeenten en inwoners gewend zijn, is regelmatig nodig om tot goede oplossingen te komen voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Reden voor Democratie in Actie, Berenschot en VSBfonds om dit kleinschalige symposium te organiseren.
Laat u inspireren door ervaringsdeskundigen, onder andere van de eerste City Boost die plaatsvindt in Lelystad, die u praktische tools aanreiken voor nieuwe werkwijzen om de kracht van burgerinitiatieven te verzilveren. Bekijk het programma.