Vernieuwd aanvraagformulier en donatiescan

Het indienen van een aanvraag kost tijd en moeite. VSBfonds probeert dat zo makkelijk mogelijk te maken voor aanvragers. Per 9 januari a.s. werkt VSBfonds daarom met een vernieuwd digitaal aanvraagformulier. Verbeterpunten die naar voren zijn gekomen tijdens gebruikersonderzoek zijn hierin verwerkt. 

Vanaf 9 januari a.s. is ook een donatiescan beschikbaar op vsbfonds.nl. Deze scan geeft aanvragers meer inzicht in de aansluiting van hun initiatief bij het donatiebeleid dan de huidige quickscan. Met de uitslag van de donatiescan kunnen aanvragers een betere afweging maken over het wel of niet indienen van een aanvraag. 

Het huidige aanvraagformulier is te gebruiken tot en met vrijdag 21 december a.s.. 

Bent u voornemens binnenkort een aanvraag in te dienen bij VSBfonds? Lees dan hier wat u het beste kunt doen.