VSB Poëzieprijs

VSBfonds stopt met VSB Poëzieprijs

De VSB Poëzieprijs 2018 die op 25 januari wordt uitgereikt is de laatste onder de naam VSB. VSBfonds past zijn donatiebeleid op een aantal punten aan. Een prijsuitreiking voor een poëziebundel past niet meer in de nieuwe koers.

De VSB Poëzieprijs 2018 die op 25 januari wordt uitgereikt is de laatste onder de naam VSB. VSBfonds past zijn donatiebeleid op een aantal punten aan. Een prijsuitreiking voor een poëziebundel past niet meer in de nieuwe koers.VSBfonds is Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International erkentelijk voor hun werk voor de prijs. Mede dankzij hun inspanningen heeft de prijs zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot de belangrijkste prijs voor een poëziebundel in het Nederlandse taalgebied.

Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International onderzoeken de mogelijkheden om tot een andere poëzieprijs te komen die recht doet aan de maatschappelijke waarde van poëzie.

VSB Poëzieprijs 2018
Op 25 januari wordt de VSB Poëzieprijs 2018 in Den Haag uitgereikt. In het najaar worden de genomineerden bekend gemaakt. 

Nieuwe aangepaste koers VSBfonds
De komende jaren richt VSBfonds zich nog meer dan nu op actief burgerschap. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Soms ontstaan er zelfs muren tussen groepen mensen in de samenleving. Dat leidt tot achterstand of achterstelling. Daarom richt VSBfonds zich op initiatieven en projecten van mensen en organisaties waar actieve burgers een rol spelen om de onderlinge verbindingen tussen (groepen) mensen tot stand te brengen of te herstellen. En die anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Actieve burgers kunnen een relevante bijdrage leveren aan het versterken van de maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land. Deze aanpassing geldt voor de ondersteuning van sociale en culturele initiatieven. 

De VSB Poëzieprijs, een prijs voor een bundel van een individu, past niet meer in deze koers. VSBfonds blijft projecten op het gebied van poëzie ondersteunen, mits ze aansluiten bij het aangepaste beleid.

Half september informeren we aanvragers over de aankomende veranderingen in het donatiebeleid.