Contactpersonen onderwijsinstellingen

Voor het Beurzenprogramma werkt VSBfonds samen met 37 Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Iedere hogeschool of universiteit heeft 1 contactpersoon. 

Contactpersonen onderwijsinstellingen 2019.pdf