Selectie

Jouw universiteit of hogeschool zorgt voor de eerste selectie die in maart en april plaatsvindt. Er is een schriftelijke en mondelinge fase. De kandidaten worden vervolgens voorgedragen aan VSBfonds die het definitieve besluit neemt. Er zijn 165 beurzen beschikbaar. Of je in aanmerking komt hangt af van jouw maatschappelijke betrokkenheid, motivatie en de kwaliteit en financiële haalbaarheid van jouw studieplan.

Of je in aanmerking komt voor een VSBfonds Beurs hangt af van maatschappelijke betrokkenheid en motivatie

De selectie  

 • Iedere universiteit of hogeschool selecteert zelf kandidaten. Dit wordt gedaan door een selectiecommissie die een brede samenstelling kent. Een objectieve selectie is hiermee gewaarborgd. 
 • De selectiecommissie bestaat uit minimaal drie personen. Het selectiegesprek duurt minimaal 20 minuten.
 • Staat jouw hogeschool of universiteit niet in de lijst, dan doet jouw onderwijsinstelling helaas niet mee en kun je geen aanspraak maken op een VSBfonds Beurs.
 • Het aantal kandidaten dat een hogeschool of universiteit mag voordragen verschilt per onderwijsinstelling. Elke onderwijsinstelling heeft een quotum.
 • Alle criteria vind je terug in de voorwaarden
 • De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondeling fase. 
 • Na de selectie worden kandidaten voorgedragen aan VSBfonds. De voordrachten worden gecontroleerd en soms wordt nog om nadere toelichting gevraagd. Daarna wordt bekend wie de VSBfonds Beurs daadwerkelijk toegekend krijgen.

Toekenning

Half mei krijg je uitsluitsel over je aanvraag. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je krijgt een afwijzing
 • Je krijgt de beurs. In de toekenningsbrief staat wat je verder moet doen. 
 • Je bent reservekandidaat. 

Op juni organiseert VSBfonds de Beurzendag: het officiële moment van toekenning en kennismaking met VSBfonds.

Met een deel van de bursalen vindt een evaluatiegesprek plaats met de Adviescommissies van VSBfonds. Dit is bedoeld om verbeteringen in het Beurzenprogramma aan te brengen.

Direct aanvragen

Tijdpad

September 2021
Aanvragen voor de ronde van 2022 is vanaf nu mogelijk

1 maart 2022
Uiterste datum voor het aanvragen van VSBfonds Beurs 2021

1 maart – 5 april 2022
Schriftelijke en mondelinge fase van de selectie

6 april 2022
Voordracht van de kandidaten door de onderwijsinstellingen

17 mei 2022
Definitieve toekenning van de beurs

3 juni 2022
Uitreiking VSBfonds Beurzen 2022

1 juli 2022 – 30 juni 2023
Periode van vertrek met een toegekende Beurs

Reservekandidaten 

Elke universiteit of hogeschool mag ook een aantal reservekandidaten voordragen. Ook hiervoor geldt een quotum.
Zijn er kandidaten die zich terugtrekken, dan maken reservekandidaten een kans. 

Sta je op de reservelijst? Dan heb je alsnog een kans om de beurs te krijgen. Er zijn 3 scenario's mogelijk

 1. Half mei krijg je een definitieve toekenning: er zijn reguliere kandidaten van jouw universiteit of hogeschool afgehaakt.
 2. Half mei krijg je een definitieve afwijzing: je behoort niet tot de beste 20 reservekandidaten die op de landelijke reservelijst staan.
 3. Half mei krijg je een plek op de reservelijst met daarbij jouw nummer: hoe hoger op de wachtlijst, hoe meer kans je maakt. 

Isabelle studeerde in Malta. Lees haar verhaal.