Vragen in verband met corona

 • Studeer je momenteel in het buitenland met een VSBfonds Beurs en zie je je gedwongen om je studieplan aan te passen in verband met de coronacrisis?

  Neem dan altijd contact met ons op via vsbfonds@nuffic.nl. Wij gaan coulant om met aangepaste plannen door corona, maar het is wel belangrijk dat je ons tijdig informeert!

 • Door corona heeft mijn huidige buitenlandse studie vertraging opgelopen en zal ik pas later afstuderen. Heeft dit gevolgen voor mijn beurs?

  Nee, dit heeft geen gevolgen. Neem ajb wel even contact met ons op via vsbfonds@nuffic.nl over het inleveren van je eindverslag?

 • Door corona heb ik mijn buitenlandse studie na maart 2021 alleen nog maar online kunnen volgen. Ik ben wel in mijn buitenlandse bestemming blijven wonen. Heeft dit consequenties voor mijn VSBfonds Beurs?

  Nee, dit heeft geen gevolgen voor je beurs.

 • Door corona heb ik mijn buitenlandse studie na maart 2021 alleen nog maar online kunnen volgen. Ik ben toen terug naar Nederland verhuisd en heb mijn studie vanuit Nederland vervolgd. Heeft dit consequenties voor mijn VSBfonds Beurs?

  Voor de periode maart - augustus 2021 zal dit in ieder geval geen gevolgen hebben. Ben je daarna nog in Nederland gebleven, terwijl je buitenlandse studie of onderzoek nog doorliep? Neem dan even contact met ons op via vsbfonds@nuffic.nl.

 • Door corona kon ik geen stage lopen in het buitenland. Heeft dit gevolgen voor mijn beurs?

  We gaan in principe coulant om met dit soort problemen door corona. Neem ajb wel even contact met ons op via vsbfonds@nuffic.nl?

 • Ik heb extra kosten gemaakt door corona. Heeft VSBfonds extra middelen beschikbaar om mij hier in te steunen?

  Helaas hebben wij geen extra middelen beschikbaar.

 • Ik heb een VSBfonds Beurs 2021 ontvangen. Door de corona-maatregelen lukt het mij echter niet meer om voor 31 december 2021 af te studeren in Nederland (voorwaarde voor de VSBfonds Beurs 2021). Heeft dit gevolgen voor mijn beurs?

  Nee, dit zal geen gevolgen hebben. Neem wel contact met ons op via vsbfonds@nuffic.nl als je hierdoor bijvoorbeeld ook niet of later dan gepland kan starten met je buitenlandse studie of onderzoek.

 • Heb je een VSBfonds Beurs 2021 en kan je in verband met corona niet starten met je buitenlandse studie of onderzoek tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022?

  Neem altijd contact op met vsbfonds@nuffic.nl. Iedereen van de lichting 2020 heeft uitstel om met zijn buitenlandse studie of onderzoek te starten tot 31 december 2021. Het is wel belangrijk dat je ons tijdig informeert van je gewijzigde studieplan.

 • Waarom ontvang ik dit jaar maar 50% van het totale beursbedrag voor mijn vertrek naar het buitenland?

  De kans is groot dat vele buitenlandse studies aanvankelijk online van start zullen gaan. Diegenen voor wie dit geldt zullen wellicht (nog) niet direct verhuizen naar het buitenland. Omdat we nu nog niet kunnen voorzien hoe het dit zich verder zal ontwikkelen in het collegejaar 2020 - 2021 wordt de situatie met betrekking tot de uitbetaling van het tweede deel van je beurs in december 2020 opnieuw bekeken.

 • Ik weet nu al dat mijn buitenlandse studie of onderzoek in het najaar 2021 online van start zal gaan en ik zal dan ook voorlopig niet verhuizen naar het buitenland. Heeft dit gevolgen voor mijn VSBfonds Beurs?

  In eerste instantie zal dit geen gevolgen hebben voor je beurs. Wij zullen coulant omgaan met dit soort corona-gerelateerde aanpassingen van je studieplan.

  Mocht je hele buitenlandse studie online en vanuit Nederland gaan plaats vinden, dan kan het wel gevolgen hebben. Houd ons hoe dan ook op de hoogte van dit soort veranderingen in je studieplan.

  Om deze reden betalen wij in eerste instantie aan iedereen ook 50% van het beursbedrag uit. In december wordt de situatie opnieuw bekeken.

 • Ik loop studievertraging op bij mijn buitenlandse studie (onderzoek) in verband met corona. Heeft dat gevolgen voor mijn VSBfonds Beurs?

  Als jouw studie- of onderzoeksplan vertraging oploopt door corona is het belangrijk om ons daar zo snel mogelijk over te informeren. Neem altijd contact op met vsbfonds@nuffic.nl. In principe heeft iedereen van de lichting 2019-2020-2021 die vertraging oploopt gerelateerd aan corona recht op uitstel van 6 maanden.