Ik heb al een VSBfonds Beurs

Jij behoort tot 1 van 165 gelukkigen die jaarlijks een VSBfonds Beurs krijgt om in het buitenland een studie te volgen of onderzoek te doen. Na de toekenning is er nog een aantal formaliteiten waar je aan moet voldoen.

vervolg studie in buitenland vraag een VSBfonds Beurs aan

Studeer je momenteel in het buitenland met een VSBfonds Beurs en zie je je gedwongen om je studieplan aan te passen in verband met de coronacrisis, neem dan contact met ons op. Wij gaan coulant om met aangepaste plannen door Corona.

Voor de lichting 2020:

1- Iedereen van deze lichting mag de start van de buitenlandse studie uitstellen tot en met 31/12/2021. 

2- De definitieve toekenning zal je vermoedelijk iets later dan 15 mei ontvangen, uiterlijk eind mei.

3- Adviescommissiegesprekken 27 mei (WO) en 3 juni (HBO) gaan online plaatsvinden

4- Beurzendag – uitreiking 5 juni wordt online uitreiking

De toekenning

Half mei ontvang je per mail de definitieve toekenning. Daarin staat precies wat je moet doen. In het kort: je ontvangt het beursbedrag (minus € 500) ongeveer een maand voor je vertrek naar het buitenland, mits wij van jou hebben ontvangen:

- Kopie afstudeerbewijs.
- Kopie toelatingsbewijs.
- Ondertekend exemplaar VSBfonds Beurscontract.

Met het ondertekenen van je Beurscontract ga je ook formeel akkoord met de Beursvoorwaarden.

Wijzigingen

Het is belangrijk dat je ons ook na toekenning op de hoogte blijft houden van je plannen. Start je nog steeds op de geplande datum? Heb je nog andere beurzen ontvangen? Ben je ziek of kun je tijdelijk niet studeren? Of zijn er andere zaken die van belang zijn?

Geef wijzigingen in je studieplan altijd door aan Nuffic.

Contact

 

De Beurzendag in juni is het officiële moment waarop de VSBfonds Beurs wordt uitgereikt. Je maakt kennis met de andere bursalen en met VSBfonds.

Beurzendag

De maatschappelijke component is het onderscheidende kenmerk van de VSBfonds Beurzen. Wij vinden het belangrijk die studenten te ondersteunen die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving. Dit element speelt een centrale rol bij de selectie van de bursalen en komt voort uit de achtergrond van VSBfonds.

Tijdens de uitreiking van de beurzen op de Beurzendag wordt hier dan ook veel aandacht aan besteedt. Om studenten een beter idee te geven van de verscheidenheid van door VSBfonds gesteunde projecten vragen we je om één project in jouw omgeving te bezoeken en/of te onderzoeken en hier verslag van te doen. Op de beurzendag kun je ook workshops volgen van door ons ondersteunde projecten.

Na jouw studie

Binnen 1 maand na afloop van je buitenlandse studie, lever je een schriftelijk verslag in. Na goedkeuring ontvang je het resterende bedrag van € 500. Vul je het eindverslag niet op tijd in? Dan kan de beurs (gedeeltelijk) teruggevorderd worden; zie Beursvoorwaarden.

Verslagformulier

 

 

 

Promotie en voorlichting

Na goedkeuring wordt je eindverslag doorgestuurd aan de Nederlandse onderwijsinstelling waar je eerder bent afgestudeerd.

Wij waarderen het als je na je terugkeer naar Nederland zelf ook contact opneemt om je beschikbaar te stellen voor voorlichtings- of promotionele activiteiten.