Voor contactpersonen

Voor het Beurzenprogramma werkt VSBfonds samen met 37 Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Iedere hogeschool of universiteit heeft 1 contactpersoon.  Op de volgende pagina's vind je veel info voor deze contactpersonen. Nuffic is onze partner voor uitvoering, beheer en administratie van het programma. 

In verband met de coronacrisis heeft VSBfonds ten aanzien van de Beurzen een aantal maatregelen en aanpassingen ingesteld:

 • Studenten lichting 2021 die nu studievertraging oplopen en daardoor misschien niet op tijd kunnen starten met buitenlandse studie, krijgen daarvoor uitstel tot en met 31/12/2022
 • Alle bursalen van de lichting 2019 en 2020 die nu nog in het buitenland zijn en die door de coronacrisis genoodzaakt zijn hun studieplannen aan te passen, hebben wij persoonlijk contact mee openomen. Wij zullen uiteraard coulant omgaan met hun eventueel gewijzigde studieplannen.
 • Voor de lichting 2022 komen ook studenten in aanmerking die al vorig jaar zijn afgestudeerd en die hun buitenlandplannen toen misschien door corona niet hebben kunnen uitvoeren. Dit betekent dat iedereen afgestudeerd tussen 1 maart 2020 - 31 december 2022 in 2022 een VSBfonds Beurs kan aanvragen.

Algemene informatie en verdeling beurzen

 • Nuffic is onze partner voor de uitvoering, beheer en administratie van het programma. Met al je vragen kan je bij hen terecht. Kijk hier voor de contactgegevens.
 • De online aanvraagmodule is gekoppeld aan het persoonlijk mailadres van de contactpersoon. Jij hebt dus direct toegang tot een omgeving waar de aanvragen van jouw studenten binnenkomen. Op jouw eigen dashboard kun je zien of er studenten van jouw onderwijsinstelling een aanvraag hebben ingediend. 
 • De verdeling van de beurzen gebeurt op basis van de omvang instelling (aantal ingeschreven voltijd studenten in de master- en bachelorfase) en gedeeltelijk op basis van de belangstelling op de instelling.
 • De verdeling van de beurzen wordt half oktober bekend gemaakt. 
 • Het online aanvraagformulier voor studenten is vanaf september beschikbaar.
 • De aanvragen gaan altijd online. Ingediende aanvragen gaan automatisch naar de onderwijsinstelling waar de student studeert of gestudeerd heeft.
 • De online aanvraagmodule is gekoppeld aan een persoonlijk mailaccount van de contactpersoon. Geef wijzigingen daarom altijd door. 
 • Ben jij een nieuwe contactpersoon? Neem voor inloggegevens of info contact op met VSBfonds: Annemarijn Boelen, 030 230 33 37 of aboelen@vsbfonds.nl
 • Controleer op je eigen website of de info nog correct is; denk met name aan data. Let op: schrijfwijze is VSBfonds Beurzen.
 • Op 1 maart middernacht sluit de inschrijving.

Taken contactpersonen

VSBfonds stelt jaarlijks geld beschikbaar voor 165 beurzen. In ruil daarvoor krijgen de universiteiten en hogescholen een aantal taken en voorrechten:

 • Je bent verantwoordelijk voor voorlichting en promotie van VSBfonds Beurzen.
 • Je voert de selectieprocedure uit volgens de richtlijnen van VSBfonds; deze ontvang je in februari.
 • Je draagt zelf kandidaten voor.

De selectie

De kandidaat is verplicht om persoonlijk voor de selectiecommissie te verschijnen. In sommige gevallen en onder strikte voorwaarden is het mogelijk om het mondelinge gedeelte via videoconference af te nemen. Hier vind je de voorwaarden over deze zogenaamde Skype-regeling. 

Skype-regeling

Meer informatie

Facts & figures 2021

(De afbeelding opent zich in een nieuw venster als je er op klikt.)