Voor contactpersonen

Voor het Beurzenprogramma werkt VSBfonds samen met 37 Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Iedere hogeschool of universiteit heeft 1 contactpersoon. Op deze pagina's vind je meer info voor de contactpersonen.

In verband met de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen heeft VSBfonds ten aanzien van de Beurzen een aantal maatregelen en aanpassingen ingesteld:

 • De selectiegesprekken mogen via videoconference worden gehouden
 • De selectiecommissie mag uit minder commissieleden bestaan; minimaal 1 contactpersoon en 1 inhoudelijk persoon (docent, hoogleraar)
 • De voordrachten mogen tot uiterlijk 20/4 worden gedaan
 • Toekenning zal vermoedelijk later dan 15 mei geschieden, uiterlijk eind mei
 • Adviescommissiegesprekken 27 mei (WO) krijgen andere vorm, 3 juni (HBO) gaat misschien wel door
 • Beurzendag – uitreiking 5 juni wordt online uitreiking
 • Studenten lichting 2020 die nu studievertraging oplopen en daardoor misschien niet op tijd kunnen starten met buitenlandse studie, krijgen daarvoor uitstel tot en met 31/12/2021
 • Alle bursalen van de lichting 2018 en 2019 die nu nog in het buitenland zijn en die door de coronacrisis genoodzaakt zijn hun studieplannen aan te passen, krijgen van ons persoonlijk een emailbericht. Wij hopen dat het goed met hen gaat en zullen uiteraard coulant omgaan met hun eventueel gewijzigde studieplannen.

Algemene informatie en verdeling beurzen

 • De online aanvraagmodule is gekoppeld aan het persoonlijk mailadres van de contactpersoon. Jij hebt dus direct toegang tot een omgeving waar de aanvragen van jouw studenten binnenkomen. Op jouw eigen dashboard kun je zien of er studenten van jouw onderwijsinstelling een aanvraag hebben ingediend. 
 • De verdeling van de beurzen gebeurt op basis van de omvang instelling (aantal ingeschreven voltijd studenten in de master- en bachelorfase) en gedeeltelijk op basis van de belangstelling op de instelling.
 • De verdeling van de beurzen wordt half oktober bekend gemaakt. 
 • Het online aanvraagformulier voor studenten is vanaf september beschikbaar.
 • De aanvragen gaan altijd online. Ingediende aanvragen gaan automatisch naar de onderwijsinstelling waar de student studeert of gestudeerd heeft.
 • De online aanvraagmodule is gekoppeld aan een persoonlijk mailaccount van de contactpersoon. Geef wijzigingen daarom altijd door. 
 • Ben jij een nieuwe contactpersoon? Neem voor inloggegevens of info contact op met VSBfonds: Annemarijn Boelen, 030 230 33 37 of aboelen@vsbfonds.nl
 • Controleer op je eigen website of de info nog correct is; denk met name aan data. Let op: schrijfwijze is VSBfonds Beurzen.
 • Op 1 maart middernacht sluit de inschrijving.

Taken contactpersonen

VSBfonds stelt jaarlijks geld beschikbaar voor 165 beurzen. In ruil daarvoor krijgen de universiteiten en hogescholen een aantal taken en voorrechten:

 • Je bent verantwoordelijk voor voorlichting en promotie van VSBfonds Beurzen.
 • Je voert de selectieprocedure uit volgens de richtlijnen van VSBfonds; deze ontvang je in februari.
 • Je draagt zelf kandidaten voor.

De selectie

De kandidaat is verplicht om persoonlijk voor de selectiecommissie te verschijnen. In sommige gevallen en onder strikte voorwaarden is het mogelijk om het mondelinge gedeelte via videoconference af te nemen. Hier vind je de voorwaarden over deze zogenaamde Skype-regeling. 

Skype-regeling

Meer informatie